Obserwuj
Marta Stasiła-Sieradzka
Marta Stasiła-Sieradzka
University of Silesia, Katowice, Poland, Faculty of Pedagogy and Psychology, Institute of Psychology, Work and Organizational Psychology Department
Zweryfikowany adres z sieradzki.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
WORK ETHIC, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND BURNOUT/ETYKA PRACY I PRZYWIAZANIE ORGANIZACYJNE A WYPALENIE ZAWODOWE
D Grabowski, A Chudzicka-Czupala, M Chrupala-Pniak, ...
Medycyna Pracy 70 (3), 305-317, 2019
212019
The severity of work-related stress and an assessment of the areas of worklife in the service sector
A Chudzicka-Czupała, M Stasiła-Sieradzka, Ż Rachwaniec-Szczecińska, ...
202019
Ścieżki edukacyjne młodych kobiet i mężczyzn, a struktura ich wartości zawodowych
E Turska, M Stasiła-Sieradzka, A Diec
Czasopismo Psychologiczne 18 (2), 307-315, 2012
182012
Not so good hybrid work model? Resource losses and gains since the outbreak of the COVID-19 pandemic and job burnout among non-remote, hybrid, and remote employees
M Stasiła-Sieradzka, E Sanecka, E Turska
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 36 …, 2023
82023
Work safety climate. Comparison of selected occupational groups
M Stasiła-Sieradzka, A Chudzicka-Czupała, M Znajmiecka-Sikora
PloS one 15 (12), e0243056, 2020
82020
Safety attitude as a predictor of the sense of threat in the workplace, using the example of airport ground staff
M Dobrowolska, M Stasiła-Sieradzka, J Kozuba
Sustainability 12 (16), 6569, 2020
82020
Etyka pracy i przywiązanie organizacyjne a wypalenie zawodowe
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała, M Chrupała-Pniak, ...
Medycyna Pracy 70 (3), 2019
82019
THE FEELING OF THREAT AND STRESS: THE MEDIATING ROLE OF SOCIAL TIES IN THE WORKPLACE ON THE EXAMPLE OF THE MINE RESCUER OCCUPATION/POCZUCIE ZAGROZENIA A STRES--MEDIUJACA ROLA …
M Stasila-Sieradzka, E Turska
Medycyna Pracy 70 (3), 295-305, 2019
62019
ASSESSMENT OF WORKLIFE AREAS AND STRESS INTENSITY AMONG BORDER GUARD OFFICERS/OCENA OBSZAROW ZYCIA ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAZY GRANICZNEJ A NASILENIE STRESU
A Chudzicka-Czupala, M Stasila-Sieradzka, M Dobrowolska, ...
Medycyna Pracy 69 (2), 199-211, 2018
62018
ASSESSMENT OF WORK ENVIRONMENT VS. FEELING OF THREAT AND AGGRAVATION OF STRESS IN JOB OF A HIGH RISK--AN ATTEMPT OF ORGANIZATIONAL INTERVENTION/OCENA SRODOWISKA PRACY I …
M Stasila-Sieradzka, A Chudzicka-Czupala, D Grabowski, ...
Medycyna pracy 69 (1), 45-59, 2018
62018
Pracownicza ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej znaczenie dla ZZL
M Stasiła-Sieradzka, M Znajmiecka-Sikora
Kooperacyjny zakres działań w obszarze ZZL i BHP, Zarządzanie Zasobami …, 2017
62017
Postawy i normy społecznego postępowania jako element kultury bezpieczeństwa pracy-próba diagnozy problemu
M Stasiła-Sieradzka, M Dobrowolska
Przegląd Górniczy 72 (12), 54--58, 2016
62016
Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji skal do diagnozy postaw wobec kariery proteuszowej i kariery bez granic
E Turska, M Stasiła-Sieradzka
Czasopismo Psychologiczne 21 (2), 219-228, 2015
62015
Assessment of worklife areas, trust in supervisor and interpersonal trust as conditions of severity of stress at work
A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, C Agnieszka, M Stasiła-Sieradzka
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 35 …, 2022
52022
Ocena środowiska pracy i poczucie zagrożenia a nasilenie stresu w pracy wysokiego ryzyka-propozycja interwencji organizacyjnej
M Stasiła-Sieradzka, A Chudzicka-Czupała, DW Grabowski, ...
Medycyna Pracy, 2018
52018
Badanie klimatu bezpieczeństwa pracy jako element benchmarkingu w zarzadzaniu bezpieczeństwem w organizacji
M Stasiła-Sieradzka, M Dobrowolska
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 471-487, 2016
52016
Orientacja życiowa i typ partycypacji społecznej a gotowość do aktywności przedsiębiorczej w okresie wschodzącej dorosłości
E Turska, M Stasiła-Sieradzka
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 89-102, 2016
42016
Satysfakcja z pracy a tożsamość organizacyjna w karierach linearnych w obliczu zmian demograficznych na ryku pracy
M Stasiła-Sieradzka, E Turska
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 281-296, 2015
42015
Orientacje życiowe a postawy wobec rynku pracy ludzi młodych. Mediująca rola wartości
E Turska, M Stasiła-Sieradzka
Czasopismo Psychologiczne–Psychological Journal, 24 1, 143-150, 2018
32018
Occupational Burnout as a Consequence of Workaholism-An Outline of the Problem Based on Studies of Polish Women Running Their Own Business Activity
M Dobrowolska, M Paruzel-Czachura, A Chudzicka-Czupała, ...
32018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20