Marta Stasiła-Sieradzka
Marta Stasiła-Sieradzka
University of Silesia, Katowice, Poland, Faculty of Pedagogy and Psychology, Institute of Psychology, Work and Organizational Psychology Department
Zweryfikowany adres z sieradzki.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ścieżki edukacyjne młodych kobiet i mężczyzn, a struktura ich wartości zawodowych
E Turska, M Stasiła-Sieradzka, A Diec
Czasopismo Psychologiczne 18 (2), 307-315, 2012
132012
WORK ETHIC, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND BURNOUT/ETYKA PRACY I PRZYWIAZANIE ORGANIZACYJNE A WYPALENIE ZAWODOWE
D Grabowski, A Chudzicka-Czupala, M Chrupala-Pniak, ...
Medycyna pracy 70 (3), 305-317, 2019
52019
Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji skal do diagnozy postaw wobec kariery proteuszowej i kariery bez granic
E Turska, M Stasiła-Sieradzka
Psychological Journal, 2, 2015
42015
The severity of work-related stress and an assessment of the areas of worklife in the service sector
A Chudzicka-Czupała, M Stasiła-Sieradzka, Ż Rachwaniec-Szczecińska, ...
32019
ASSESSMENT OF WORK ENVIRONMENT VS. FEELING OF THREAT AND AGGRAVATION OF STRESS IN JOB OF A HIGH RISK--AN ATTEMPT OF ORGANIZATIONAL INTERVENTION/OCENA SRODOWISKA PRACY I …
M Stasila-Sieradzka, A Chudzicka-Czupala, D Grabowski, ...
Medycyna pracy 69 (1), 45-59, 2018
32018
Ocena środowiska pracy i poczucie zagrożenia a nasilenie stresu w pracy wysokiego ryzyka–propozycja interwencji organizacyjnej
M Stasiła-Sieradzka, A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, ...
32018
Postawy i normy społecznego postępowania jako element kultury bezpieczeństwa pracy-próba diagnozy problemu
M Stasiła-Sieradzka, M Dobrowolska
Przegląd Górniczy 72 (12), 54--58, 2016
32016
THE FEELING OF THREAT AND STRESS: THE MEDIATING ROLE OF SOCIAL TIES IN THE WORKPLACE ON THE EXAMPLE OF THE MINE RESCUER OCCUPATION/POCZUCIE ZAGROZENIA A STRES--MEDIUJACA ROLA …
M Stasila-Sieradzka, E Turska
Medycyna pracy 70 (3), 295-305, 2019
22019
Etyka pracy i przywiązanie organizacyjne a wypalenie zawodowe
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała, M Chrupała-Pniak, ...
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Oficyna Wydawnicza, 2019
22019
ASSESSMENT OF WORKLIFE AREAS AND STRESS INTENSITY AMONG BORDER GUARD OFFICERS/OCENA OBSZAROW ZYCIA ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAZY GRANICZNEJ A NASILENIE STRESU
A Chudzicka-Czupala, M Stasila-Sieradzka, M Dobrowolska, ...
Medycyna pracy 69 (2), 199-211, 2018
22018
Ocena obszarów życia zawodowego funkcjonariuszy straży granicznej a nasilenie stresu
A Chudzicka-Czupała, M Stasiła-Sieradzka, M Dobrowolska, ...
22018
Satysfakcja z pracy a tożsamość organizacyjna w karierach linearnych w obliczu zmian demograficznych na ryku pracy
M Stasiła-Sieradzka, E Turska
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 281-296, 2015
22015
Participation of industrial and organizational psychology in creating safe working environment taking into account flexibility of employment
M Stasiła-Sieradzka
Zarządzanie. Teoria i praktyka 6 (2), 217-227, 2012
22012
Orientacje życiowe a postawy wobec rynku pracy ludzi młodych. Mediująca rola wartości
E Turska, M Stasiła-Sieradzka
Czasopismo Psychologiczne–Psychological Journal, 24 1, 143-150, 2018
12018
Poczucie misji społecznej oraz więzi ze współpracownikami a zadowolenie z pracy w grupie ratowników górniczych
M Stasiła-Sieradzka, E Turska
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 169-181, 2017
12017
Work safety climate. Comparison of selected occupational groups
M Stasiła-Sieradzka, A Chudzicka-Czupała, M Znajmiecka-Sikora
Plos one 15 (12), e0243056, 2020
2020
Safety Attitude as a Predictor of the Sense of Threat in the Workplace, Using the Example of Airport Ground Staff
M Dobrowolska, M Stasiła-Sieradzka, J Kozuba
Sustainability 12 (16), 6569, 2020
2020
Analiza różnic w postawach wobec bezpieczeństwa w pracy w kontekście postrzeganego dystansu wobec zagrożenia.
M Dobrowolska, M Stasiła-Sieradzka, M Znajmiecka-Sikora
Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 2019
2019
Poczucie zagrożenia a stres− mediująca rola więzi społecznych w miejscu pracy na przykładzie zawodu ratownika górniczego
M Stasiła-Sieradzka, E Turska
2019
Czynniki indywidualne i środowiskowe a postawy wobec pracy młodzieży z grupy NEET
M Dobrowolska, M Stasiła-Sieradzka
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20