Marta Stasiła-Sieradzka
Marta Stasiła-Sieradzka
University of Silesia, Katowice, Poland, Faculty of Pedagogy and Psychology, Institute of Psychology, Work and Organizational Psychology Department
Zweryfikowany adres z sieradzki.pl
TytułCytowane przezRok
Ścieżki edukacyjne młodych kobiet i mężczyzn a struktura ich wartości zawodowych,"
E Turska, M Stasiła-Sieradzka, A Diec
Czasopismo Psychologiczne 18 (2), 307-317, 2012
102012
Ocena środowiska pracy i poczucie zagrożenia a nasilenie stresu w pracy wysokiego ryzyka–propozycja interwencji organizacyjnej
M Stasiła-Sieradzka, A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, ...
32018
Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji skal do diagnozy postaw wobec kariery proteuszowej i kariery bez granic
E Turska, M Stasiła-Sieradzka
Psychological Journal, 2, 2015
32015
ASSESSMENT OF WORKLIFE AREAS AND STRESS INTENSITY AMONG BORDER GUARD OFFICERS/OCENA OBSZAROW ZYCIA ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAZY GRANICZNEJ A NASILENIE STRESU
A Chudzicka-Czupala, M Stasila-Sieradzka, M Dobrowolska, ...
Medycyna pracy 69 (2), 199-211, 2018
22018
Ocena obszarów życia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej a nasilenie stresu
A Chudzicka-Czupała, M Stasiła-Sieradzka, M Dobrowolska, ...
22018
Postawy i normy społecznego postępowania jako element kultury bezpieczeństwa pracy-próba diagnozy problemu
M Stasiła-Sieradzka, M Dobrowolska
Przegląd Górniczy 72 (12), 54--58, 2016
22016
Satysfakcja z pracy a tożsamość organizacyjna w karierach linearnych w obliczu zmian demograficznych na ryku pracy
M Stasiła-Sieradzka, E Turska
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 281-296, 2015
22015
Participation of industrial and organizational psychology in creating safe working environment taking into account flexibility of employment
M Stasiła-Sieradzka
Zarządzanie. Teoria i praktyka 6 (2), 217-227, 2012
22012
WORK ETHIC, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND BURNOUT/ETYKA PRACY I PRZYWIAZANIE ORGANIZACYJNE A WYPALENIE ZAWODOWE
D Grabowski, A Chudzicka-Czupala, M Chrupala-Pniak, ...
Medycyna pracy 70 (3), 305-317, 2019
12019
ASSESSMENT OF WORK ENVIRONMENT VS. FEELING OF THREAT AND AGGRAVATION OF STRESS IN JOB OF A HIGH RISK--AN ATTEMPT OF ORGANIZATIONAL INTERVENTION/OCENA SRODOWISKA PRACY I …
M Stasila-Sieradzka, A Chudzicka-Czupala, D Grabowski, ...
Medycyna pracy 69 (1), 45-59, 2018
12018
Poczucie misji społecznej oraz więzi ze współpracownikami a zadowolenie z pracy w grupie ratowników górniczych
M Stasiła-Sieradzka, E Turska
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 169-181, 2017
12017
Pracownicza ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej znaczenie dla ZZL. Kooperacyjny zakres działań w obszarze ZZL i BHP.
M Stasiła-Sieradzka, M Znajmiecka-Sikora
Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi 118 (5), 2017
12017
The severity of work-related stress and an assessment of the areas of worklife in the service sector.
A Chudzicka-Czupała, M Stasiła-Sieradzka, Ż Rachwaniec-Szczecińska, ...
International journal of occupational medicine and environmental health 32 …, 2019
2019
Analiza różnic w postawach wobec bezpieczeństwa w pracy w kontekście postrzeganego dystansu wobec zagrożenia.
M Dobrowolska, M Stasiła-Sieradzka, M Znajmiecka-Sikora
Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 2019
2019
THE FEELING OF THREAT AND STRESS: THE MEDIATING ROLE OF SOCIAL TIES IN THE WORKPLACE ON THE EXAMPLE OF THE MINE RESCUER OCCUPATION/POCZUCIE ZAGROZENIA A STRES--MEDIUJACA ROLA …
M Stasila-Sieradzka, E Turska
Medycyna pracy 70 (3), 295-305, 2019
2019
Poczucie zagrożenia a stres− mediująca rola więzi społecznych w miejscu pracy na przykładzie zawodu ratownika górniczego
M Stasiła-Sieradzka, E Turska
Medycyna Pracy 70 (3), 295-304, 2019
2019
Etyka pracy i przywiązanie organizacyjne a wypalenie zawodowe
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała, M Chrupała-Pniak, ...
Medycyna Pracy 70 (3), 305-316, 2019
2019
Occupational Burnout as a Consequence of Workaholism–An Outline of the Problem Based on Studies of Polish Women Running Their Own Business Activity
M Dobrowolska, M Paruzel-Czachura, A Chudzicka-Czupała, ...
European Journal of Economics and Business Studies 4 (2), 33-40, 2018
2018
Characterisation of the Average Worker Employed Under Flexible Forms of Employment–Report on the Study of Individual Differences in the Context of Sociodemographic Data …
M Dobrowolska, M Paruzel-Czachura, M Stasiła-Sieradzka, J Sikora
European Journal of Economics and Business Studies 4 (2), 115-124, 2018
2018
Perception of Limitations by Individuals Threatened with Social Exclusion upon Entering Employment: Report on a Study of Individuals with Chronic Mental Illnesses
M Dobrowolska, M Paruzel-Czachura, M Stasiła-Sieradzka, M Naczyński
European Journal of Economics and Business Studies 4 (2), 83-89, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20