Obserwuj
Małgorzata Kosała
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The impact of digital transformation on European countries: Insights from a comparative analysis
A Małkowska, M Urbaniec, M Kosała
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 16 (2), 325-355, 2021
1022021
Innovation processes as a stimulant of internationalisation process of firms
M Kosala
Entrepreneurial Business and Economics Review 3 (2), 65-84, 2015
362015
Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
M Kosała, K Wach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 866, 19-36, 2011
172011
Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie-wybrane aspekty
M Kosała, A Pichur
Przedsiębiorczość-Edukacja 4, 357-364, 2008
162008
Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie–analiza wyników badań, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja …
J Targalski, M Kosała, A Pichur
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, 90-100, 2007
142007
Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości
A Francik, M Kosała
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 93-111, 2003
122003
Linking regional knowledge laboratory and growth of SMEs–empirical investigation in southern region of Poland
M Kosała, K Wach
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2014
112014
Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata
M Kosała
Horyzonty Wychowania 13 (28), 317-340, 2014
102014
Czynniki determinujące dyfuzję innowacji na poziomie makro, mezo i mikro
M Kosała, K Wach
W: K. Zieliński (red.). Czynniki makroekonomiczne i sektorowe wpływające na …, 2013
92013
Edukacja przedsiębiorczości-analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim
M Kosala
Horyzonty Wychowania 15 (34), 49-66, 2016
72016
Innowacje jako źródło przedsiębiorczości (chapter 4)
M Kosała
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, 85-104, 2014
42014
Potencjał innowacyjny a bezrobocie
M Kosała
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 71-90, 2005
42005
Ocena wykorzystania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego
M Kosała
32006
Przedsiębiorczość imigrantów w państwach UE i krajach OECD
M Kosała
Przedsiębiorczość-Edukacja 12, 326-339, 2016
22016
Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości
M Kosała, M Urbaniec, K Wach
Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i …, 2016
22016
Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
I Czaja, K Zieliński, M Kosała, Z Michalik, R Morawczyński, M Piątkowski, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
22015
Rozwijanie kreatywności jako fundament innowacyjności
M Kosala
Horyzonty Polityki 4 (06), 95-114, 2013
22013
Teoretyczne aspekty procesów innowacyjnych w organizacjach
A Francik, M Kosała
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 5-18, 2011
22011
Powstawanie oporów wobec innowacji oraz sposoby ich przełamywania w zarządzaniu przedsiębiorstwem
M Kosała, A Pichur
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 87-98, 2009
22009
Kreowanie otoczenia innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw
A Francik, M Kosała
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 13-23, 2008
22008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20