Obserwuj
Maciej Koszel
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Koopetycja jednostek samorządu terytorialnego
P Bartkowiak, M Koszel
Przegląd Organizacji, 68-76, 2015
102015
Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju w kreowaniu innowacyjnego produktu-studia przypadków
M Koszel, A Weinert
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk …, 2013
92013
Forms of relationships among local government units in Polish metropolitan areas
P Bartkowiak, M Koszel
Procedia Engineering 182, 76-82, 2017
32017
Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności we współczesnych organizacjach
P Bartkowiak, M Koszel
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 14 (12, cz. 2 Zarządzanie w XXI wieku …, 2013
32013
The COVID-19 Pandemic and the Professional Situation on the Real Estate Market in Poland
M Koszel
University of Hradec Kralove, 2021
22021
Typy koopetycji międzygminnej w polskich obszarach metropolitalnych
P Bartkowiak, M Koszel
Studia Oeconomica Posnaniensia 5 (9), 2017
22017
Przestrzenne ujęcie zrównoważonego rozwoju miasta
P Bartkowiak, M Koszel
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 30-40, 2011
22011
Pandemia COVID-19 a rynek nieruchomości w Polsce
M Koszel
Tendencje rozwoju współczesnego rynku nieruchomości mieszkaniowych, 109-129, 2020
12020
Taksonomiczna miara zrównoważonego rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce
M Koszel, P Bartkowiak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of …, 2018
12018
Formy relacji międzygminnych w polskich obszarach metropolitalnych
M Koszel
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 43 (3), 35-51, 2016
12016
Zasobowe uwarunkowania koopetycji jednostek samorządu terytorialnego–aspekt konkurencyjny (Resource-based view of coopetition in local government units–competitive aspect),[w:]
P Bartkowiak, M Koszel
Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów, 2016
12016
Koopetycja międzygminna w polsKich obszarach metropolitalnych
M Koszel
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 42 (1), 47-58, 2015
12015
Koopetycja-strategia relacyjna wewnątrz obszarów metropolitalnych
M Koszel
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (11), 2014
12014
Indeksy giełdowe spółek społecznie odpowiedzialnych
P Bartkowiak, M Koszel
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
12013
Indeksy giełdowe spółek społecznie odpowiedzialnych
P Bartkowiak, M Koszel
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
12013
Rynek mieszkaniowy i polityka mieszkaniowa w dużym polskim mieście – studium przypadku Poznania
Ł Strączkowski, M Koszel
Studia BAS 2, 147-172, 2021
2021
ZASOBOWE UWARUNKOWANIA KOOPETYCJI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ASPEKT KONKURENCYJNY.
P Bartkowiak, M Koszel
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
2016
Tax capital groups of municipal companies in Poland
P Bartkowiak, M Koszel
Sciences of Europe, 4-9, 2016
2016
Koopetycja w zrównoważonym rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce
M Koszel
2016
COOPETITION IN METROPOLITAN AREAS
M Koszel
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Spoleczne …, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20