Obserwuj
Karol Kowalewski
Karol Kowalewski
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku
Zweryfikowany adres z wsfiz.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Nowe koncepcje zarządzania ludźmi
J Moczydłowska, K Kowalewski
Difin, 2014
682014
Zarządzanie intuicyjne w przedsiębiorstwach północno-wschodniej Polski (wyniki badań empirycznych)
K Kowalewski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2012
62012
Stereotyp pracownika w wieku 50+ jako potencjalne źródło zachowań dyskryminacyjnych w środowisku pracy
JM Moczydłowska, K Kowalewski
Modern management review 20 (22), 2, 2015
42015
Intergenerational transfer of knowledge in Polish enterprises in the perception of employees
JM Moczydłowska, K Kowalewski
University of Hradec Kralove, 2019
32019
Nepotyzm i kronizm jako przejaw dysfunkcji w zarządzaniu (wyniki badania ankietowego w Polsce północno-wschodniej)
K Kowalewski
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 17 (4.3), 269-286, 2016
22016
Skuteczny rozwój startupów jako wyzwanie dla współczesnego zarządzania
K Kowalewski
Marketing i Rynek, 13-21, 2020
12020
Uwarunkowania rozwoju startupów–perspektywa północno-wschodniej Polski
K Kowalewski
Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems, 245-257, 2018
12018
Formowanie zespołu a jego innowacyjność
K Kowalewski
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 357-368, 2018
12018
Kapitał ludzki jako determinanta działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw
K Kowalewski
The Role of Human Resources in the Development of the Organization, 117, 2017
12017
Adaptacja pracownicza w Castoramie Polska SA (przykład „dobrej praktyki”)
K Kowalewski, D Sawicki
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, 39-51, 2014
12014
CREATIVITY OF THE MANAGERIAL STAFF-POLISH EXPERIENCES
JM Moczydlowska, K Kowalewski
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 380-390, 2018
2018
Działania PSE SA w zakresie rzecznictwa interesów związanych z pakietem „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”
K Kowalewski
Elektroenergetyka: współczesność i rozwój, 14--20, 2018
2018
Uwarunkowania kreatywności i innowacyjności w regionie północno-wschodniej Polski
K Kowalewski
Przedsiębiorstwo & Finanse, 19-38, 2018
2018
Wiodące zagrożenia dla polskiego systemu elektroenergetycznego wynikające z projektów aktów prawnych wchodzących w skład pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”
K Kowalewski
Elektroenergetyka: współczesność i rozwój, 6--10, 2017
2017
Zarządzanie Kadrami W Mikroprzedsiębiorstwach–Ograniczenia I Możliwości
K Kowalewski
Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems, 147-159, 2016
2016
Rola intuicji w procesie decyzyjnym mikroprzedsiębiorców
K Kowalewski
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 427-436, 2016
2016
Nowe koncepcje zarządzania ludźmi
P Karaś
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 37 (3), 157-161, 2015
2015
PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA OCENY PRACOWNIKÓW
K Kowalewski
KWARTALNIK Nr 3 (10) ROCZNIK Nr, 27, 2015
2015
Analiza rozwoju gospodarczego Ełku w latach 1975-2000
K Kowalewski
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, 183-197, 2003
2003
Uwarunkowania rozwoju startupów–perspektywa północno-wschodniej Polski Conditions of development of startups businesses–prospects for northeastern Poland
K Kowalewski
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20