Renata Budlewska
Renata Budlewska
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Tax expenditures jako ukryta forma wydatków publicznych
RI Dziemianowicz, A Wyszkowski, R Budlewska
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 271 (3), 35-62, 2014
92014
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego
A Pomorska, J Szołno-Koguc
Wolters Kluwer, 2012
62012
Preferencje podatkowe jako instrument polityki rolnej na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej
R Dziemianowicz, R Budlewska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa …, 2014
42014
Ulga na dzieci jako instrument realizacji polityki prorodzinnej w Polsce
R Budlewska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 50 (1 …, 2016
32016
Tax Expenditures: spending through the Polish tax system
R Dziemianowicz, A Wyszkowski, R Budlewska
Ekonomia XXI wieku 4, 92-107, 2014
32014
Fiscal councils as an element of the concept of fiscal governance in the European Union member states
R Dziemianowicz, A Kargol-Wasiluk, R Budlewska
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 11 (4), 675-687, 2016
22016
Rady fiskalne jako element koncepcji fiscal governance w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej
R Dziemianowicz, A Kargol-Wasiluk, R Budlewska
Institute of Economic Research Working Papers, 2015
22015
Preferencje podatkowe jako instrument polityki rolnej–na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej Tax expenditures as an instrument of the agriculture policy–an example …
R Dziemianowicz, R Budlewska
ROLNICTWA ŚWIATOWEGO, 43, 2014
22014
Podatkowe instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w Polsce
R Budlewska
Zarządzanie i Finanse 2 (2), 19-30, 2013
22013
Wpływ kryzysu na politykę podatkową w krajach Unii Europejskiej
R Dziemianowicz, M Poniatowicz, R Budlewska
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2016
12016
Estimation of tax base in personal income tax as a form of support for agriculture in Germany
R BUDLEWSKA, R DZIEMIANOWICZ
Ecoforum Journal 4, 2015
12015
Czy tax expenditures stosowane w podatkach państwowych mają wpływ na dochody JST? Przyczynek do dyskusji
RB Ryta Dziemianowicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 404, 68-85, 2015
12015
Election cycle versus personal income tax reliefs in Poland
A Wyszkowski, Ł Zegarowicz, R Budlewska
Optimum. Economic Studies, 209-220, 2018
2018
The Problem of an Excessive State Fiscal Policy–Fact or Illusion?
R Dziemianowicz, R Budlewska
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 70 (5), 49-67, 2016
2016
ESTIMATION OF TAX BASE IN PERSONAL INCOME TAX AS A FORM OF SUPPORT FOR AGRICULTURE IN GERMANY Abstract: Taxes in most EU countries are designed to financially support farms …
R Budlewska, R Dziemianowicz
EcoForum 4 (Special Issue 1), 1-39, 2015
2015
Tax Expenditures as a Hidden Form of Government Spending
RI Dziemianowicz, A Wyszkowski, R Budlewska
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 271 (3), 35-62, 2014
2014
Tax expenditures jako element konstrukcji polskiego podatku od dochodów osobistych
R Dziemianowicz, A Wyszkowsk, R Budlewska
Studia Ekonomiczne 198, 213-224, 2014
2014
Preferencje podatkowe jako forma wspierania przedsiębiorstw
R Dziemianowicz, A Wyszkowski, R Budlewska
Financial and Tax Aspects of Regional Enterprise Development, 29, 2014
2014
Szacowanie podstawy opodatkowania w podatku od dochodów osobistych jako forma wsparcia rolnictwa–przykład Niemiec
R Dziemianowicz, R Budlewska
Roczniki (Annals) 2014 (1230-2016-99584), 2014
2014
Strategie podatkowe jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach kryzysowych zmian w ich otoczeniu
G Michalczuk, R Budlewska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 49-62, 2010
2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20