Jadwiga Lal-Jadziak
Jadwiga Lal-Jadziak
dr hab. inż., prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zweryfikowany adres z fizyka.umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wpływ kwantowania na dokładność estymacji wartości średniokwadratowej
J Lal-Jadziak
Pomiary Automatyka Kontrola 48, 60-64, 2002
102002
Accuracy in determination of correlation functions by digital methods
J Lal-Jadziak
Metrology and Measurement Systems 8 (2), 153-163, 2001
92001
KsztaĹ ‚towanie dokĹ ‚adnoĹ› ci w pomiarach korelacyjnych
J Lal-Jadziak
82001
Variance of random signal mean square value digital estimator
J Lal-Jadziak, S Sienkowski
Metrology and measurement systems 16 (2), 267-278, 2009
72009
Models of bias of mean square value digital estimator for selected deterministic and random signals
J Lal-Jadziak, S Sienkowski
Metrology and Measurement Systems 15 (1), 55-67, 2008
62008
Influencing accuracy in correlation measurements
J Lal-Jadziak
Monografia, 2001
52001
Modelowanie obciążenia estymatora wartości średniokwadratowej wybranych klas sygnałów
J Lal-Jadziak, S Sienkowski
Pomiary Automatyka Kontrola 53, 2007
32007
Ocena dokładności estymacji funkcji korelacyjnych z użyciem modelu wirtualnego korelatora
J Lal-Jadziak, E Kawecka
Pomiary Automatyka Kontrola 52, 16-18, 2006
32006
Wpływ kwantowania na dokładność estymacji momentów sygnałów o rozkładach normalnych
E Kawecka, J Lal-Jadziak
Pomiary Automatyka Robotyka 7 (7-8), 154-158, 2004
32004
Wpływ kwantowania na dokładność estymacji momentów sygnałów o rozkładach normalnych
E Kawecka, J Lal-Jadziak
Pomiary Automatyka Robotyka 7 (7-8), 154-158, 2004
32004
Bias and variance of crosscorrelation function estimator determined on the basis of signals resulting from A/D conversion with dither
J Lal-Jadziak
Metrology and Measurement Systems 10 (4), 341-351, 2003
32003
Korelacyjne metody pomiarowe i ich dokładność
J Lal-Jadziak
Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995
31995
Cross-correlation function determination by using deterministic and randomized quantization
J Lal-Jadziak, S Sienkowski
Przegląd Elektrotechniczny 89 (1a), 81-83, 2013
22013
Problemy pomiarów korelacyjnych
L Spiralski, J Lal-Jadziak
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 43 (6), 7-12, 2002
22002
Dither in digital correlation measurements
J Lal-Jadziak
Proceedings of the XVI IMEKO World Congress, IMEKO, 25-28, 2000
22000
Korelatory w zastosowaniach radioastronomicznych
J Lal-Jadziak
Pomiary Automatyka Kontrola 60, 2014
12014
Wpływ kwantowania na dokładność wyznaczania funkcji korelacyjnych
J Lal-Jadziak
Metrology and Measurement Systems 8 (1), 25-40, 2001
12001
Kształtowanie dokładności pomiarów korelacyjnych przez zastosowanie konwersji AC z sygnałem Ditherowym
J Lal-Jadziak
Metrologia i Systemy Pomiarowe 6 (1-2), 27-46, 1999
11999
Pomiar szumu w szumie metodą korelacyjną
J Lal-Jadziak
Przegląd Elektrotechniczny 92, 2016
2016
Dydaktyka–strata czasu?
J Lal-Jadziak
Przegląd Elektrotechniczny 92, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20