Wioletta Czemiel - Grzybowska
Wioletta Czemiel - Grzybowska
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji
W Czemiel-Grzybowska
Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2012
152012
Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
W Czemiel-Grzybowska
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
102013
Barriers to financing small and medium business enterprises in Poland
W Czemiel-Grzybowska
Business and Economic Horizons 9 (4), 44-52, 2013
92013
Rozwój przedsiębiorczości przez innowacje w Polsce Wschodniej
W Czemiel-Grzybowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2011
92011
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Szanse i zagrożenia otwierania działalności gospodarczej
W Czemiel-Grzybowska
Raport z badań, 2011
82011
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym–raport z badań
W Czemiel-Grzybowskiej
52010
Działalność B+ R, innowacyjność a eksport przedsiębiorstw
W Czemiel-Grzybowska, M Walicka
Ekonomia i Prawo 12 (4), 613-626, 2013
42013
Rola pomocy publicznej w procesie konwergencji
W Czemiel-Grzybowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 95-102, 2013
42013
Ekonomia społeczna a rozwój regionalny,[w:] Czemiel-Grzybowska W.(red.)
W Czemiel-Grzybowska
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym-raport z badań, Białystok …, 2012
42012
Entrepreneurship research in the Poland
W Czemiel-Grzybowska, A Skowronek-Mielczarek
Technological and Economic Development of Economy 23 (3), 504-519, 2017
32017
Selected barriers management of commercialization in the international university research
W Czemiel-Grzybowska, S Brzeziński
Polish Journal of Management Studies 12 (2), 59--68, 2015
32015
Technology Entrepreneurship–State of the Art and Future Challenges
M Walicka, M Zemigala, W Czemiel-Grzybowska
Eurasian journal of social sciences 3 (4), 10-21, 2015
32015
Entrepreneurial orientation in family firms–management and intercultural development
W Czemiel-Grzybowska
Journal of Intercultural Management 6 (4.1), 181-190, 2014
32014
Rola innowacji w kształtowaniu funkcji metropolitalnych
W Czemiel-Grzybowska
Zarządzanie innowacjami teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Finansów i …, 2006
32006
Selected contraints to development of entrepreneurship in Poland
W Czemiel-Grzybowska
e-Finanse: Financial Internet Quarterly 10 (2), 21-27, 2014
22014
Eastern Poland-Selected Aspects of Regional Development in the Period 2007-2013
W Czemiel-Grzybowska
Printing House of Bialystok University of Technology, 2011
22011
Wsparcie rozwoju eksportu przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007–2013
W Czemiel-Grzybowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 91-98, 2011
22011
Wpływ funduszy przedakcesyjnych na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie podlaskim
W Czemiel-Grzybowska
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006
22006
Strategia rozwoju Polski Wschodniej a zróżnicowanie międzyregionalne
W Czemiel-Grzybowska
2
Potencjał naukowo-technologiczny inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego
J Nazarko, J Ejdys, W Czemiel-Grzybowska, K Dębkowska, K Halicka, ...
Politechnika Białostocka, 2015
12015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20