Izabela Morska
Title
Cited by
Cited by
Year
Globalny spisek i obrona konieczna
I Morska
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014
42014
Glorious outlaws: debt as a tool in contemporary postcolonial fiction
I Morska
Peter Lang Edition, 2016
32016
Znikanie
I Morska
Znak, 2019
2019
"Zygmunt Mycielski's Blues, or How Some Testimonies Related to Queer History Simply Vanish into Thin Air."
I Morska
Go East! LGBTQ Literature in Eastern Europe, Editors: Andrej Zavrl, Alojzija …, 2019
2019
Mroczna męskość myśliwego
I Morska
Czas Kultury 15 (01), 137-144, 2019
2019
" Homo Venatus". Świadomość myśliwego w opowiadaniach Juliana Ejsmonda
I Morska
2019
Szkoła odwagi: Izabela Morska w rozmowie z Iwoną Boruszkowską
I Morska
Znak, 2018
2018
Creative writing: a tool for exercising civil presence
I Morska
Peter Lang, 2016
2016
Mowa na śmierć uniwersytetu
I Morska
Jednak Książki, 2015
2015
Mistletoe
I Morska
STAND 12 (3), 79-84, 2014
2014
Maria Komornicka et les créations de l'altérité
I Morska
Institut d'études slaves, 2012
2012
Gdynia-pisząca się opowieść
I Morska
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010
2010
Szkoła odwagi
I Morska
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13