Vladimír Ira
Vladimír Ira
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z savba.sk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kvalita života z pohľadu humánnej geografie
V Ira, I Andráško
Geografický časopis 59 (2), 159-179, 2007
662007
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
582014
Geografia času: prístup, základné koncepty a aplikácie
V Ira
Geografický časopis 53 (3), 231-248, 2001
522001
The changing intra-urban structure of the Bratislava city and its perception
V Ira
GEOGRAFICKY CASOPIS SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 55, 91-108, 2003
422003
Stratégia trvalo udržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch
M Huba, V Ira
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR, 2000
322000
Quality of life and urban space (case studies from city of Bratislava, Slovakia)
V IRA
Europa XXI 12, 83-96, 2005
262005
Výkladový slovník termínov z trvalej udržateľnosti
J Hanušin, M Huba, V Ira, I Klinec, J Podoba, J Szőllős
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR, 2000
262000
Quality of life in the urban environment of Bratislava: two time-spatial perspectives
V IRA, I ANDRÁŠKO
Geografický časopis 60 (2), 149-178, 2008
252008
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
232012
Každodenné aktivity človeka z pohľadu geografie času
V Ira
Acta Geographica Universitatis Comenianae 47 (1), 57-66, 2006
222006
Changes of rural space in Slovakia from sustainability perspective
V Ira, M Huba
Geographica Slovenica 31, 151-161, 1999
211999
Kvalita života a jej regionálna diferenciácia v Slovenskej republike
V IRA, A MICHÁLEK, P PODOLÁK
Životné prostredie 39 (6), 290-294, 2005
192005
Behavioural-geographical aspects of environmental quality
V Ira, D Kollár
GeoJournal 32 (3), 221-224, 1994
181994
Územná diferenciácia vybavenosti bytov v SR ako jednej z dimenzií kvality života
V Ira
České a slovenské regiony na počátku třetího milénia (Sborník 6. česko …, 2003
172003
Indikátory trvalo udržateľného rozvoja miest
M Huba, V Ira, S Mačáková, D Švihlová, Z Záborská
Indicators of sustainable development of cities and towns] Košice, ETP …, 2000
172000
O koncepcii trvalej udržateľnosti vo vzťahu k niektorým geografickým aspektom vývoja Slovenska
M Huba, V Ira
Geografický časopis 48, 285-299, 1996
171996
Transformation of tourist landscapes in mountain areas: Case studies from Slovakia
B Chrenka, V Ira
Human Geographies–Journal of Studies and Research in Human Geography 5 (2 …, 2011
162011
Podoby regionálnych odlišností na Slovensku
V Ira, L Falťan, J Pašiak, P Gajdoš
SÚ SAV, Bratislava, 2005
162005
Social, economic and environmental dimension of sustainable development in protected areas
V Ira
Ekologia(Bratislava)/Ecology(Bratislava) 20, 305-316, 2001
162001
Vnútromestský pohyb človeka v čase a priestore (na príklade Bratislavy)
V Ira
Urbánny vývoj na rozhraní milénií. Urbánne a krajinné štúdie 3, 167-173, 2000
162000
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20