Follow
Paweł Szczepański
Paweł Szczepański
Independent Researcher
Verified email at neostrada.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Określanie i zastosowanie prawdopodobieństw występowania rozróżnialnych stanów wadliwego funkcjonowania obiektu
P Szczepański
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 50 (8), 25-40, 2001
92001
O funkcjonalnej strukturze niezawodnościowej obiektu na przykładzie diagnozowania szeregowo połączonych elementów
P Szczepański
Diagnostyka 28, 2003
82003
Propozycja metody lokalizacji uszkodzeń wielokrotnych w złożonych obiektach technicznych
P Szczepański
Biuletyn WAT, 934-101, 1985
61985
Entropia struktury obiektu w ujęciu addytywnym
P Szczepański
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 58 (3), 169-192, 2009
52009
Krytycznie o wzorze Bayesa w diagnostyce obiektów technicznych
P Szczepański
Konferencja Naukowo-Techniczna AUTOMATION, 6-8, 2005
52005
Para zagrożeniowo-ochronna jako element szacowania bezpieczeństwa obiektu i ryzyka
P Szczepański
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 63 (4), 233-257, 2014
42014
Erroneous use of Bayes' theorem in technical diagnostic
P Szczepański
Diagnostyka, 47-54, 2011
42011
Wiarygodność diagnozy
P Szczepański
Pomiary Automatyka Robotyka 11, 2007
42007
Nie dzielmy diagnozowania na rozpoznanie i lokalizowanie niezdatności
P Szczepański
Diagnostyka 30, 2004
42004
Dynamic programming of full conditional program for diagnosing
P Szczepański
Diagnostyka, 55-58, 2012
32012
Entropia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
P Szczepański, J Płaczek
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3-17, 2012
22012
Diagnozowanie bez wstępnej informacji o stanie technicznym obiektu
P Szczepański
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 54 (1), 17-27, 2005
22005
Probability of an Intermediate (Reduced Operational) State
P Szczepański
Problemy Mechatroniki: uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa 12 …, 2021
12021
Chapman-Kolmogorov Equations for a Complete Set of Distinct Reliability States of an Object
P Szczepański, J Żurek
Problemy Mechatroniki: uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa 9 (4 …, 2018
12018
Ryzyko naprawy obiektu
P Szczepański
Pomiary Automatyka Robotyka 13, 214-219, 2009
12009
Causes and effects of cascading failures in aircraft systems
ZH Klim, P Szczepański, M Bałaziński
Diagnostyka, 19-26, 2007
12007
Koszt diagnozowania pewnej klasy obiektów technicznych.
G Sawicki, P Szczepański
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 34 (3), 605-618, 1999
11999
Electronic control system for the quantum computer infrastructure in the MIKOK project
GH Kasprowicz, M Sowiński, K Poźniak, J Szmidt, T Przywózki, P Kulik, ...
Elektronika-Konstrukcje, technologie, zastosowania 64 (8), 2023
2023
The Complete Set of Distinguishable Diagnostic States for a Centrifugal Pump System
P Szczepański, R Kijak
Problemy Mechatroniki: uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa 14, 2023
2023
Jak informować o ryzyku zawodowym?
P Szczepański
Promotor BHP, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20