Zbigniew Karpus
Zbigniew Karpus
Zweryfikowany adres z umk.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924
Z Karpus
Adam Marszalek, 1997
621997
Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku: oddziały wojskowe ukraiʹnskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919-1920
Z Karpus
Wydawn. Uniwersitetu Mikołaja Kopernika, 1999
301999
Schimanski, Kuzzora und andere
D Dahlmann, AS Kotowski, Z Karpus
Polnische Einwanderer im Ruhrgebiet zwischen der Reichsgründung und dem …, 2005
8*2005
Emigracja rosyjska: losy i idee
R Bäcker, Z Karpus
Ibidem, 2002
72002
" Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy w Polsce w latach 1918-1924. Z dziejów militarno-politycznych wojny polsko-radzieckiej", Zbigniew Karpus, Toruń 1991:[recenzja]/WM
Z Karpus
Acta Poloniae Historica 68, 1993
71993
Emigracja rosyjska i ukraińska w Toruniu w okresie międzywojennym
Z Karpus
Rocznik Toruński 16, 93-112, 1983
71983
Tuchola: obóz jeńców i internowanych 1914-1923
Z Karpus
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoaja Kopernika, 1997
51997
Schimanski, Kuzorra und andere: polnische Einwanderer im Ruhrgebiet zwischen der Reichsgründung und dem Zweiten Weltkrieg
D Dahlmann, AS Kotowski, Z Karpus
Klartext, 2005
42005
Wolność w epoce poszukiwań
M Szulakiewicz, Z Karpus
32007
Fundamentalizm i kultury
M Szulakiewicz, Z Karpus
Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
32005
Russian and Ukrainian prisoners of war and internees kept in Poland in 1918-1924
Z Karpus
Wydawn. Adam Marszałek, 2001
32001
Polska i Ukraina: sojusz 1920 roku i jego następstwa
Z Karpus, W Rezmer, E Wiszka
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoaja Kopernika, 1997
31997
Ukraiński sojusznik Polski w wojnie 1920 roku: walka oddziałów Ukraińskiej Republiki Ludowej u boku Wojska Polskiego i ich dalsze losy
Z Karpus
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 10 (7-8), 2010
12010
Jeńcy wojenni z województwa pomorskiego-ofiary zbrodni katyńskiej
Z Waszkiewicz, Z Karpus
Charków, Katyń, Twer: w sześćdziesiątą rocznicę zbrodni, 17, 2001
12001
Armia gen. por. ME Bredowa w Polsce (marzec-sierpień 1920)
Z Karpus
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne …, 1986
11986
Granice i świat współczesny", red. Z. Karpus, B. Stachowiak, Toruń 2010:[nota]
W Duży, Z Karpus, B Stachowiak
Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 18, 176-177, 2011
2011
" Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne", Zbigniew Karpus, Iwan I. Kostiuszko, Waldemar Rezmer, Ewa Rosowska, Warszawa 2009:[recenzja]
W Materski, Z Karpus, II Kostiuszko, W Rezmer, E Rosowska
Dzieje Najnowsze:[kwartalnik poświęcony historii XX wieku] 42 (3), 192-200, 2010
2010
The Polish-Ukrainian relations during the formation ot the Polish eastern border in the years between 1918-1922
Z Karpus
Torun International Studies 1 (2), 5-18, 2009
2009
" Zamach stanu Józefa Piłsudskiego i jego konsekwencje w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX wieku", pod red. Zbigniewa Karpusa, Grzegorza Radomskiego, Witolda …
Z Karpus, G Radomski, W Wojdyła
Acta Poloniae Historica 100, 2009
2009
POLSKA WOBEC WSTüPIENIA LITWY DO STRUKTUR EUROPEJSKICH.
Z Karpus
Acta Historica Universitatis Klaipedensis, 2008
2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20