Mirosław Szyłak-Szydłowski
Mirosław Szyłak-Szydłowski
Verified email at is.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Seasonal changes in the concentrations of airborne bacteria emitted from a large wastewater treatment plant
M Szyłak-Szydłowski, A Kulig, E Miaśkiewicz-Pęska
International Biodeterioration & Biodegradation 115, 11-16, 2016
242016
Odour samples degradation during detention in Tedlar® bags
M Szyłak-Szydłowski
Water, Air, & Soil Pollution 226 (7), 227, 2015
122015
Physico-chemical and microbiological characteristics of leachates from Polish municipal landfills
A Grabińska-Łoniewska, A Kulig, E Pajor, A Skalmowski, W Rzemek, ...
Environmental Engineering, Taylor & Francis Group, London, New York, Singapore, 2007
122007
Olfactometric methods application for odour nuisance assessment of wastewater treatment facilities in Poland
R Barczak, A Kulig, M Szyłak-Szydłowski
CHEMICAL ENGINEERING 30, 2012
112012
Air pollution in landfill of wastes other than hazardous or inert/Zanieczyszczenia powietrza na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
E Miaśkiewicz-Pęska, M Szyłak-Szydłowski
Archives of Environmental Protection 41 (2), 41-46, 2015
92015
Formation of the activated sludge biocenosis during landfill leachate pre-treatment in SBR
M Szyłak-Szydłowski, A Grabińska-Łoniewska
Archives of Environmental Protection 35 (2), 53-66, 2009
82009
Environmental Engineering III
MR Dudzinska, L Pawlowski, A Pawlowski
CRC Press, 2010
7*2010
Comparison of two types of field olfactometers for assessing odours in laboratory and field tests
M Szydlowski
Chemical Engineering Transactions 40, 67-72, 2014
62014
Effectiveness of removal of humic substances and heavy metals from landfill leachates during their pretreatment process in the SBR reactor
M Szyłak-Szydłowski
Ecological Chemistry and Engineering S 19 (3), 405-413, 2012
42012
Listeria monocytogenes and chemical pollutants migration with landfill leachates
A Kulig, A Grabińska-Łoniewska, E Pajor, M Szyłak-Szydłowski
Environmental Engineering III. Taylor & Francis Group, London, New York …, 2010
42010
Wpływ obciążenia osadu czynnego na efektywność podczyszczania odcieków w reaktorze SBR
M Szyłak-Szydłowski, A Grabińska-Łoniewska, M Reynaerts, M Skrzypiec
Zeszyty Naukowe Wydziału BiIŚ Politechniki Koszalińskiej Kompleksowe i …, 2007
42007
Ocena zmian toksyczności odcieków ze składowiska odpadów podczas ich biologicznego oczyszczania
M Szyłak-Szydłowski
Ochrona Środowiska 33 (2), 65-68, 2011
32011
Validation of odor concentration from mechanical-biological treatment piles using static chamber and wind tunnel with different wind speed values
M Szyłak-Szydłowski
Journal of the Air & Waste Management Association 67 (9), 1046-1054, 2017
22017
Assessment of the Effects of Wastewater Treatment Plant Modernization by Means of the Field Olfactometry Method
A Kulig, M Szyłak-Szydłowski
Water 11 (11), 2367, 2019
12019
The mycobiota of landfill leachates in the pretreatment process in a sequencing batch reactor
M Szyłak-Szydłowski, T Korniłłowicz-Kowalska
Open Life Sciences 7 (2), 250-258, 2012
12012
Główne zanieczyszczenia mikrobiologiczne odcieków składowiskowych
M Szyłak-Szydłowski, A Grabińska-Łoniewska
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 15-17, 2010
12010
Efektywność usuwania wybranych grup mikroorganizmów chorobotwórczych i potencjalnie chorobotwórczych w procesie oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów w mieszaninie ze …
M Szyłak-Szydłowski
Department of Biology, 2008
12008
Wpływ obciążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń organicznych na wzrost wybranych grup bakterii podczas procesu oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów w SBR
M Szyłak-Szydłowski, A Grabińska-Łoniewska
Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska 10, 443-456, 2008
12008
Analysis of physicochemical parameters of industrial wastewater from biological processing of municipal waste
M Wiśniewska, M Szyłak-Szydłowski
Chair of Environmental Protection, 2020
2020
Chromatographic examinations in the gas network odourised by tetrahydrothiophene
M Juszczak, M Szyłak-Szydłowski
Ecological Chemistry and Engineering S 26 (2), 265-277, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20