Kamil Sitarski
TitleCited byYear
Wykorzystanie koncepcji marketingu treści w polskich przedsiębiorstwach-wyniki badań
K Sitarski, M Ścibisz, S Pięta
Studia Ekonomiczne 281, 168-178, 2016
42016
The role of information technology systems in knowledge management
K Sitarski
Foundations of Management 2 (1), 117-132, 2010
32010
THE MODEL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM
K Sitarski
Experimental Interactive Learning in Industrial Management: New approaches …, 0
1
Przykład e-kursu i jego wdrożenie w internecie
K Sitarski
Zarządzanie Przedsiębiorstwem 5 (1), 16-19, 2002
2002
ANALIZA PORÓWNAWCZA FUNKCJI SYSTEMÓW KLASY CMMS–WYNIKI BADAŃ
K SITARSKI, M ŻMUJDZIN
Knowledge Structuring In Interactive Learning
K Sitarski
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6