Kamil Sitarski
Title
Cited by
Cited by
Year
Wykorzystanie koncepcji marketingu treści w polskich przedsiębiorstwach-wyniki badań
K Sitarski, M Ścibisz, S Pięta
Studia Ekonomiczne 281, 168-178, 2016
52016
The role of information technology systems in knowledge management
K Sitarski
foundations of management 2 (1), 117-132, 2010
32010
Analiza porównawcza funkcji systemów klasy CMMS–wyniki badań
K Sitarski, M Żmujdzin
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji 2, 2016
12016
Przykład e-kursu i jego wdrożenie w internecie
K Sitarski
Zarządzanie Przedsiębiorstwem 5 (1), 16-19, 2002
12002
THE MODEL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM
K Sitarski
Experimental Interactive Learning in Industrial Management: New approaches …, 0
1
Model organizacyjnego portalu wiedzy
K Sitarski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie …, 2004
2004
Knowledge Structuring In Interactive Learning
K Sitarski
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7