Follow
Magdalena Dolhasz
Magdalena Dolhasz
Uniwerystet Ekonomiczny w Krakowie
Verified email at uek.krakow.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Podstawy zarządzania. Koncepcje–strategie–zastosowania
M Dołhasz, J Fudaliński, M Kosala, H Smutek
PWN, Warszawa, 2009
852009
Rola wizerunku placówki usług medycznych w ocenie pacjenta
M Dołhasz
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 39-49, 2011
82011
Zarządzanie procesami rynkowymi
W Adamus, E Antoniszyn, P Chlipała, A Chodyński, D Doikov, M Dołhasz, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2005
72005
Społeczna odpowiedzialność biznesu-nowy kierunek w komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa
M Dołhasz
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 103-112, 2005
62005
i Smutek, H.(2009)
M Dołhasz, J Fudaliński, M Kosala
Podstawy zarządzania. Koncepcje-strategie-zastosowania. Warszawa …, 0
5
Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw–Brand Hero
M Dołhasz
Marketing i Zarządzanie, 311-324, 2013
42013
Reklama prowokacyjna-sposób oddziaływania na konsumenta
M Dołhasz
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 163-172, 2009
42009
Reklama ambientowa-nowa forma komunikacji marketingowej przedsiębiorstw
M Dołhasz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 422-428, 2009
42009
Analiza źródeł informacji o produktach w segmencie polskich seniorów na podstawie wyników badań
M Dołhasz
Handel Wewnętrzny 362 (3), 99-113, 2016
32016
Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce
M Dołhasz
Marketing i Zarządzanie, 113-125, 2015
32015
Postawy polskich przedsiębiorstw wobec wybranych instrumentów komunikacji marketingowej przedsiębiorstw
M Dołhasz
Logistyka, 1426--1433, CD2, 2015
32015
Telewizja i prasa jako główne media wykorzystywane w działalności reklamowej współczesnego przedsiębiorstwa
M Dołhasz
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 41-51, 2006
32006
Komunikacja rynkowa: podstawy teoretyczne i ćwiczenia
M Dołhasz, K Sanak-Kosmowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019
22019
The attitude of Polish seniors to advertising as a source of market information
M Dołhasz
Jagiellonian Journal of Management 2 (2), 101-114, 2016
22016
Celebrity Endorsement w działaniach reklamowych polskich przedsiębiorstw
M Dołhasz
W: D. Surówka-Marszałek (red.), Marketing. Kraków: Krakowska Akademia im …, 2009
22009
Kształtowanie postaw rynkowych seniorów przez uniwersytety trzeciego wieku jako element unijnej srebrnej gospodarki
M Dołhasz
Marketing i Rynek 9, 68-77, 2017
12017
Consumer attitudes as a basis for developing new directions in marketing communications in Poland
M Dołhasz
Jagiellonian Journal of Management 1 (3), 141-154, 2015
12015
Customer publishing instrument kominikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa-istota, narzędzia, postawy klienta
M Dołhasz
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 53-63, 2010
12010
Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1992-2009 w świetle badań wtórnych
M Dołhasz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 375-384, 2010
12010
Wpływ otoczenia społecznego na komunikację marketingową na przykładzie reklamy (wybrane aspekty)
M Dołhasz
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 157-169, 2006
12006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20