Piotr Kozarzewski
Piotr Kozarzewski
Professor, Faculty of Economics, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
Verified email at kozarzewski.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Formal and real ownership structure of the Polish economy: state-owned versus state-controlled enterprises
M Bałtowski, P Kozarzewski
Post-Communist Economies 28 (3), 405-419, 2016
462016
Secondary privatization in Poland (Part I): Evolution of ownership structure and company performance in firms privatized by employee buyouts
P Kozarzewski, R Woodward
CASE Network Reports, 2001
442001
Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013
M Bałtowski, P Kozarzewski
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
422014
Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych
P Kozarzewski
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2006
422006
Corporate Governance and Secondary Privatisation in Poland: Legal Framework and Changes in Ownership Structure
P Kozarzewski
CASE Network Studies and Analyses, 2003
312003
Understanding reform: the case of Poland
J Kochanowicz, P Kozarzewski, R Woodward
Center for Social and Economic Research CASE Report, 2004
282004
Changes in Corporate Governance Structures in Polish Privatised Companies
P Kozarzewski
Centre for the Study of Economic and Social Change in Europe, SSEES, UCL, 2002
252002
Elity kierownicze spólek pracowniczych
P Kozarzewski
Warsaw: ISP PAN, 1999
23*1999
Elity kierownicze spółek pracowniczych: własność–zarządzanie–świadomość [Elites of Employee-owned Companies: Ownership–Management–Mentality]
P Kozarzewski
Warsaw: ISP PAN, 1999
23*1999
Privatization and corporate governance in Poland: Problems and trends
P Kozarzewski
Available at SSRN 1016055, 2006
182006
Zmiany w polskich przedsiębiorstwach: własność, restrukturyzacja, efektywność
B Błaszczyk, P Kozarzewski
CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2007
16*2007
Nadzór korporacyjny i wtórna prywatyzacja w Polsce: ramy prawne i zmiany w strukturze własnościowej
P Kozarzewski
CASE Studia i Analizy 263, 2004
142004
The Gaidar Programme: Lessons for Poland and Eastern Europe
M Dąbrowski, L Anisimova, N Chudakova, A Fornalczyk, R Hoffman, ...
Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office, 1993
141993
Change in the Ownership Policy Paradigm in Poland: State Control vs. Privatisation
P Kozarzewski, M Bałtowski
Acta Oeconomica 67, 1-20, 2017
122017
Corporate Governance Formation in Poland, Kyrgyzstan, Russia, and Ukraine
P Kozarzewski
Corporate Governance in Transition Economies, 251-288, 2008
122008
Poland I: Ownership and Performance of Firms Privatised by Management-Employee Buyouts
P Kozarzewski, R Woodward
Secondary Privatisation in Transition Economies, 91-122, 2003
122003
Change in Economic Policy Paradigm: Privatization and State Capture in Poland
P Kozarzewski, M Bałtowski
CASE Research Paper, 127, 2016
112016
Privatization in Mongolia
W Jermakowicz, P Kozarzewski
CASE Network Studies and Analyses, 1996
111996
Sukcesy i klęski prywatyzacji w krajach postkomunistycznych
M Jarosz, P Kozarzewski
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2002
102002
Corporate Governance Restructuring in the Course of Privatization in Poland
P Kozarzewski
Enterprise in Transition, Fourth International Conference on Enterprise in …, 2001
102001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20