Obserwuj
URSZULA KOBYLIŃSKA
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy
J Ejdys, U Kobylińska, A Lulewicz-Sas
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012
1042012
Antecedents of entrepreneurial intention among young people: Model and regional evidence
JA Martínez-González, U Kobylinska, FJ García-Rodríguez, L Nazarko
Sustainability 11 (24), 6993, 2019
612019
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
602010
Development of research on the university entrepreneurship ecosystem: trends and areas of interest of researchers based on a systematic review of literature
U Kobylińska, JJ Lavios
Oeconomia Copernicana 11 (1), 117-133, 2020
302020
Attitudes, subjective norms, and perceived control versus contextual factors influencing the entrepreneurial intentions of students from Poland
U Kobylińska
WSEAS Transactions on Business and Economics 19, 94-106, 2022
232022
Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001: 2015
U Kobylińska
Ekonomia i Zarządzanie 6 (1), 2014
222014
Public sector innovativeness in Poland and in Spain–comparative analysis
U Kobylińska
International Journal of Contemporary Management 14 (2), 2015
202015
Theoretical and practical aspects of business activity. Starting a business
J Szydło, D Szpilko, E Glińska, U Kobylińska, E Rollnik-Sadowska, ...
Publishing House of Bialystok University of Technology, 2022
182022
Young people on the labour market in Poland-the point of view of the employer
U Kobylińska, E Rollnik-Sadowska, J Samul
Oeconomia Copernicana 8 (4), 553-568, 2017
172017
Influence of personal variables on entrepreneurial intention: A comparative study between Poland and Spain
JAM González, U Kobylińska
Engineering Management in Production and Services 11 (1), 68-79, 2019
162019
Mierniki sprawności usług publicznych
U Kobylińska
International Journal of Contemporary Management 2013 (Numer 12 (2)), 2013
142013
Inicjatywy lokalne na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Podlasia–formy wsparcia
U Kobylińska
Zarządzanie Publiczne 12 (4), 43-58, 2010
132010
Zintegrowane systemy zarządzania
J Ejdys, U Kobylińska, A Lulewicz, J Tarasiuk
Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem. Białystok …, 2005
132005
Theoretical and practical aspects of business activity. Business planing
D Szpilko, J Szydło, E Glińska, U Kobylińska, E Rollnik-Sadowska, ...
Publishing House of Bialystok University of Technology, 2021
122021
Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie podlaskim
U Kobylińska, A Kozłowski, E Rollnik-Sadowska, J Samul
Politechnika Białostocka, 2016
102016
Predicting the entrepreneurial behaviour of starting up a new company: A regional study using pls-sem and data from the global entrepreneurship monitor
JA Martínez-González, CD Álvarez-Albelo, J Mendoza-Jiménez, ...
Mathematics 10 (5), 704, 2022
92022
Oczekiwania pokolenia Y wobec rynku pracy na przykładzie Polski i Hiszpanii
W Piątek, U Kobylińska
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2018
92018
Koprodukcja usług publicznych w świetle przeglądu literatury
U Kobylińska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 205-218, 2018
92018
European Union support in the improvement of quality management systems in administration offices in Poland
U Kobylińska
Public Policy and Administration 15 (1), 9-24, 2016
82016
Innowacje w administracji publicznej w Polsce na poziomie samorządu lokalnego
U Kobylińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 142-152, 2015
82015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20