Follow
URSZULA KOBYLIŃSKA
Title
Cited by
Cited by
Year
Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy
J Ejdys, U Kobylińska, A Lulewicz-Sas
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012
912012
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
542010
Antecedents of entrepreneurial intention among young people: Model and regional evidence
JA Martínez-González, U Kobylinska, FJ García-Rodríguez, L Nazarko
Sustainability 11 (24), 6993, 2019
282019
Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001: 2015
U Kobylińska
Ekonomia i Zarządzanie 6 (1), 2014
202014
Public sector innovativeness in Poland and in Spain–comparative analysis
U Kobylińska
International Journal of Contemporary Management 14 (2), 2015
162015
Development of research on the university entrepreneurship ecosystem: trends and areas of interest of researchers based on a systematic review of literature
U Kobylińska, JJ Lavios
Oeconomia Copernicana 11 (1), 117-133, 2020
142020
Influence of personal variables on entrepreneurial intention: A comparative study between Poland and Spain
JAM González, U Kobylińska
Engineering Management in Production and Services 11 (1), 68-79, 2019
132019
Young people on the labour market in Poland? the point of view of the employer
U Kobylińska, E Rollnik-Sadowska, J Samul
Oeconomia Copernicana 8 (4), 553-568, 2017
132017
Inicjatywy lokalne na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Podlasia–formy wsparcia
U Kobylińska
Zarządzanie Publiczne, 43-58, 2010
122010
Mierniki sprawności usług publicznych
U Kobylińska
International Journal of Contemporary Management 2013 (Numer 12 (2)), 2013
102013
Zintegrowane systemy zarządzania
J Ejdys, U Kobalińska, ATJ Lulewicz
Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem. Białystok …, 2005
102005
Oczekiwania pokolenia Y wobec rynku pracy na przykładzie Polski i Hiszpanii
W Piątek, U Kobylińska
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2018
82018
Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie podlaskim
U Kobylińska, A Kozłowski, E Rollnik-Sadowska, J Samul
Politechnika Białostocka, 2016
82016
INNOWACJE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE NA POZIOMIE SAMORZĄDU LOKALNEGO.
U Kobylińska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
82015
Orientacja na jakość w administracji publicznej
U Kobylińska
Administracja Publiczna 2, 64-75, 2013
82013
Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu systemów zarządzania placówkach samorządu terytorialnego [w:] Polska Wschodnia–zarządzanie rozwojem, pod red
U Kobylińska, E Glińska
B. Plawgo, WSAP, Białystok, 2008
82008
European Union support in the improvement of quality management systems in administration offices in Poland
U Kobylińska
Public Policy and Administration 15 (1), 9-24, 2016
72016
Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy: teoria i praktyka
J Ejdys, U Kobylińska, A Lulewicz
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2006
72006
Barriers and factors influencing the level of cooperation of businesses with public administration institutes: Poland as a case study
U Kobylinska
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 222-231, 2017
62017
Zarządzanie organizacjami usługowymi
K Rogoziński, A Panasiuk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
62010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20