Obserwuj
Janusz Ukleja
Janusz Ukleja
Zweryfikowany adres z po.opole.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Diagnosis of bedrock course and retaining wall using GPR
D Beben, W Anigacz, J Ukleja
NDT & E International 59, 77-85, 2013
132013
Stabilization of landslides sliding layer using electrokinetic phenomena and vacuum treatment
J Ukleja
Geosciences 10 (8), 284, 2020
72020
Study on the restoration of a masonry arch viaduct: Numerical analysis and lab tests
D Beben, J Ukleja, T Maleska, W Anigacz
Materials 13 (8), 1846, 2020
72020
Determination of the railway retaining wall dimensions and its foundation in difficult terrain and utility
J Ukleja, D Bęben, W Anigacz
AGH Journal of Mining and geoengineering 36 (2), 299-308, 2012
72012
Geotechniczne aspekty stabilizacji obszarów zagrożonych osuwiskami
J Ukleja
Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2013
62013
Stability estimation of slopes having their slip surface determined by means of the STAB-3D method based on sliding body equilibrium analysis
J Ukleja
Geological Quarterly 60 (3), 597-609, doi: 10.7306/gq. 1276, 2016
32016
Badania muru oporowego z wykorzystaniem georadaru
D Bęben, J Ukleja, W Anigacz
Inżynieria i budownictwo 68 (8), 413-417, 2012
22012
Stability estimation of slopes with determined slip surface by the MSTAB-3D method based on sliding body limit equilibrium analysis
J Ukleja
MATEC Web of Conferences 262, 04004, 2019
12019
Consideration of impact assessment of vibrations for strength and compression in silty soils
J Ukleja
MATEC Web of Conferences 107, 00030, 2017
12017
Wybrane aspekty analizy stateczności budowli infrastruktury kolejowej w ujęciu norm polskich i eurokodu w odniesieniu do technicznych specyfikacji interoperacyjności …
J Ukleja, S Bukowski
Przegląd Komunikacyjny, 9--15, 2014
12014
Przestrzenna konstrukcja kratowa zespolona z żelbetową płytą ortoropową w budownictwie mostowym
K Ukleja, J Ukleja
Inżynieria i Budownictwo 56 (3), 152-154, 2000
12000
Stabilisation of a road body shaped in a slope failure
K Ukleja, J Ukleja, B Tatarczyk
Twelfth European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering …, 1999
11999
Techniczno-ekonomiczne i społeczne uwarunkowania budowy składowisk odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalni odkrywkowych
K Ukleja, J Ukleja, B Tatarczyk
Górnictwo Odkrywkowe 40 (2-3), 269-276, 1998
11998
Application of Spatial Supporting Construction as an Effective Method for Stabilising a Landslide
J Ukleja
Geosciences 10 (11), 440, 2020
2020
Stability estimation of slopes having their determinated slip surface by means of STAB-3D method based on sliding body equilibrium analysis
J Ukleja
64 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz …, 2018
2018
Renovation of the historic building after damage connected with foundations subsidence-case study
J Ukleja
MATEC Web of Conferences 174, 03006, 2018
2018
FEM analysis and modernization of historic arch railway viaducts
D Beben, W Anigacz, J Ukleja
8th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management …, 2016
2016
Analiza nośności i propozycja modernizacji łukowego wiaduktu kolejowego
D Bęben, W Anigacz, J Ukleja
Przegląd Komunikacyjny, 11--16, 2015
2015
O remoncie zabytkowego wiaduktu kolejowego
D Bęben, J Ukleja, W Anigacz
Inżynieria i Budownictwo 70 (11), 627--632, 2014
2014
RC Bridge Span Composed of 3D Prefabricated Steel Truss as a Self-supporting Formwork
J Ukleja
Procedia Engineering 65, 417-422, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20