Obserwuj
Boguslaw Olszewski, PhD
Boguslaw Olszewski, PhD
Zweryfikowany adres z uni.wroc.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Advanced Persistent Threats Attacks in Cyberspace. Threats, Vulnerabilities, Methods of Protection.
A Rot, B Olszewski
FedCSIS Position Papers, 113-117, 2017
222017
Advanced Persistent Threats as a Manifestation of States’ Military Activity in Cyber Space
B Olszewski
Scientific Journal of the Military University of Land Forces 189, 57-71, 2018
42018
Militarization of Cyber Space and Multidimensionality of Security
B Olszewski
Journal Of Science Of The Military Academy Of Land Forces, 104-120, 2016
42016
Perspektywy regionalizacji cyberbezpieczeństwa w ramach Grupy Wyszehradzkiej
B Olszewski
Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar …, 2016
22016
Cyberprzestrzeń w perspektywie bezpieczeństwa międzynarodowego
B Olszewski
Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektywy …, 2015
2*2015
The Ethnic Policy of Hungary
D Héjj, B Olszewski
Ethnic Policy in the Contemporary East Central European Countries, 489-532, 2015
22015
Kulturowe aspekty stosowania enteogenów w czasach przedhistorycznych i współcześnie
B Olszewski
Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na …, 2016
12016
The contemporary multi-layered cybersecurity landscape and emerging nano-threats. An overview
B Olszewski
Studia Krytyczne/Critical Studies, 63-72, 2021
2021
Transhumanistyczna topografia podróży świadomości
B Olszewski
Perspektywy Ponowoczesności. Topografie podróży, 2020
2020
Test penetracyjny sieci WiFi z wykorzystaniem Raspberry Pi 3B i systemu Kali Linux
B Olszewski
Self-publishing, 2018
2018
Przez ciemne zwierciadło - światy paraliżu przysennego
B Olszewski
Perspektywy Ponowoczesności. Groza i postgroza 7, 253-273, 2018
2018
Mistyczna transformacja. Substancje psychedeliczne w leczeniu zaburzeń psychicznych
B Olszewski
Studia Krytyczne, 153-165, 2018
2018
Ataki cyber-fizyczne a system bezpieczeństwa międzynarodowego
B Olszewski
Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku, 67-84, 2018
2018
Bieguny antaganizmów. Europejskie strefy NO-GO The poles of antagonism. European NO-GO zones
B OLSZEWSKI
Multicultural Studies 4, 29, 2017
2017
The poles of antagonism. European NO-GO zones
B Olszewski
Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału …, 2017
2017
Świat jako dzieło sztuki w doświadczeniu psychedelicznym i estetycznym Waltera Benjamina
B Olszewski
Perspektywy Ponowoczesności. 50 twarzy popkultury 4, 315-328, 2017
2017
Psychologiczny wymiar wykorzystania dronów na współczesnym polu walki
B Olszewski
Czego pragną drony? Od atrakcji wizualnej do spojrzenia władzy, 329-361, 2017
2017
Bułhakow czy Castaneda czasów popkultury?
B Olszewski
Perspektywy Ponowoczesności. Narracje fantastyczne 5, 573-585, 2017
2017
Bieguny antagonizmów. Europejskie strefy NO-GO
B Olszewski
Multicultural Studies, 29-46, 2017
2017
Ewolucja cyberbezpieczeństwa w strategiach NATO
B Olszewski
Bezpieczeństwo europejskie po szczycie NATO w Warszawie, 127-142, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20