Katarzyna Osińska-Skotak
Katarzyna Osińska-Skotak
Warsaw University of Technology, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and GIS
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Detection of ventilation corridors using a spatio-temporal approach aided by remote sensing data
M Wicht, A Wicht, K Osińska-Skotak
European Journal of Remote Sensing 50 (1), 254-267, 2017
162017
Identifying urban areas prone to flash floods using GIS–preliminary results
M Wicht, K Osinska-Skotak
Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 1-22, 2016
152016
Możliwości wykorzystania zmian intensywności odbicia promienia laserowego do oceny stanu konstrukcji betonowej
J Zaczek-Peplinska, K Osińska-Skotak, K Gergont
Inżynieryjne zastosowania geodezji / Plichta Artur, Wyczałek Ireneusz ( red …, 2012
132012
Mapping succession in non-forest habitats by means of remote sensing: is the data acquisition time critical for species discrimination?
K Osińska-Skotak, A Radecka, H Piórkowski, D Michalska-Hejduk, ...
Remote Sensing 11 (22), 2629, 2019
102019
The spatial diversification of lake water quality parameters in Mazurian lakes in summertime
K Osińska-Skotak, M Kruk, M Mróz
New Developments and Challenges in Remote Sensing, 591-602, 2007
102007
CHRIS/PROBA superspectral data for inland water quality studies
K Osińska-Skotak, M Kruk, M Mróz, M Ciołkowska
W: Imaging spectrocsopy–new quality in environmental studies, Warsaw, 357-366, 2005
92005
Analysis of Using Dense Image Matching Techniques to Study the Process of Secondary Succession in Non-Forest Natura 2000 Habitats
K Osińska-Skotak, Ł Jełowicki, K Bakuła, D Michalska-Hejduk, ...
Remote Sensing 11 (8), 893, 2019
82019
The concept of SAR satellite data use for flood risk monitoring in Poland
J Pluto-Kossakowska, H Łoś, K Osińska-Skotak, W Beata
2017 Signal Processing Symposium (SPSympo), 1-5, 2017
82017
Metodyka wykorzystania super-i hiperspektralnych danych satelitarnych w analizie jakości wód śródlądowych
K Osińska-Skotak
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, 3-153, 2010
82010
Analiza wybranych metod przetwarzania satelitarnych zdjęć termalnych LANDSAT TM
K Osińska-Skotak
Faculty of Geodesy and Cartography, 2001
82001
Analysis of the possibility for using the results of terrestrial laser scanning (TLS) measurements and classification algorithms of images for the engineering structure surface …
J Zaczek-Peplinska, K Osińska-Skotak, D Wujanz, M Kołakowska
Proceedings of the first Vertical Geology Conference, 227-232, 2014
72014
Znaczenie korekcji radiometrycznej w procesie przetwarzania zdjeć satelitarnych
K Osińska-Skotak
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teldetekcji, 577-590, 2007
72007
Studies of soil temperature on the basis of satellite data
K Osiñska-Skotak
International agrophysics 21 (3), 275, 2007
72007
Wykorzystanie danych satelitarnych LANDSAT TM do określenia warszawskiej wyspy ciepła
K Osińska-Skotak, A Madany
Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej-Inżynieria Środowiska, 6-33, 1998
71998
Feasibility study of flood risk monitoring based on optical satellite data
B Weintrit, K Osińska-Skotak, M Pilarska
Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development 22 (3), 172-180, 2018
62018
COMPARISON OF C-BAND AND X-BAND POLARIMETRIC SAR DATA FOR RIVER ICE CLASSIFICATION ON THE PEACE RIVER.
H Łoś, K Osińska-Skotak, J Pluto-Kossakowska, M Bernier, Y Gauthier, ...
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2016
62016
Analysis of land use changes of urban ventilation corridors in Warsaw in 1992-2015
K Osińska-Skotak, J Zawalich
Geographia Polonica 89 (3), 345-358, 2016
62016
Metodyka wykonania oceny stanu powierzchni masywnej konstrukcji betonowej na podstawie klasyfikacji obszarów jednorodnych chmur punktów (TLS)
J Zaczek-Peplinska, M Kowalska, E Nowak, K Osińska-Skotak
Eksploatacja budowli piętrzących - diagnostyka i zapobieganie zagrożeniom …, 2015
62015
Wpływ korekcji atmosferycznej zdjęć satelitarnych na wyniki cyfrowej klasyfikacji wielospektralnej
K Osińska-Skotak
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 4 (1), 41-53, 2005
62005
Concrete surface evaluation based on the reflected TLS laser beam’s intensity image classification
J Zaczek-Peplinska, K Osińska-Skotak
Studia Geotechnica et Mechanica 40 (1), 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20