Arkadiusz Wąsiński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Factors reducing the risk of internet addiction in young people in their home environment
53*2015
Selected aspects of conditions in the use of new media as an important part of the training of teachers in the Czech Republic and Poland-differences, risks and threats
Ł Tomczyk, R Szotkowski, A Fabiś, A Wąsiński, Š Chudý, P Neumeister
Education and Information Technologies 22 (3), 747-767, 2017
362017
New media in the social spaces. Strategies of influence
K Walotek-Ściańska, M Szyszka, A Wąsiński, D Smołucha
Verbum, Praha, 2014
222014
Parents in the Process of Educational Impact in the Area of the Use of New Media by Children and Teenagers in the Family Environment.
Ł Tomczyk, A Wąsiński
Education & Science/Egitim ve Bilim 42 (190), 2017
212017
Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w polskiej szkole–raport z badań
Ł Tomczyk, Ł Srokowski
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, 2016
182016
The factors and conditions of netoholism in the perspective of the diagnostic research
Ł Tomczyk, A Wąsiński
Media, culture and public relations 5 (1), 4-16, 2014
152014
Społeczeństwo informacyjne: wyzwanie dla pedagogiki mediów
A Wąsiński
Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, 2003
102003
Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego
A Wąsiński
Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna. Edukacja. Pedagogika rodziny. Łódź …, 2018
82018
Dziecko, rodzice, adopcja: ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej
A Wąsiński
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2005
82005
The experience of adoption in a biographical narration of adoptive parents
A Wąsiński
Archives of Psychiatry and Psychotherapy 1, 59-67, 2015
62015
Znaczenie generatywności w osiąganiu dorosłości przez współczesnego człowieka
A Wąsiński
Edukacja dorosłych, 81-90, 2015
62015
Aktywność seniorów w Internecie,[w:] A. Fabiś (red.)
A Fabiś, A Wąsiński
Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, 61-71, 2008
6*2008
Existential perspective of biography-related reflection in the intergenerational narrative messages
A Fabiś, A Wąsiński, Ł Tomczyk
Journal of Family History 42 (3), 326-340, 2017
52017
Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna
A Wąsiński
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
42018
Podręcznik wdrażania modelu współpracy instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy. Problemy i zasoby społeczne–Diagnoza–Mapa interaktywna–Strategie …
M Szyszka, A Wojtusiak, A Wąsiński, M Polak, A Kulas, A Zasada-Chorab
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, 2014
42014
Çocuk ve gençlerin aile ortamı içinde yeni medya kullanımı alanında ailelerin eğitim sürecindeki etkisi
Ł Tomczyk, A Wąsiński
Eğitim ve Bilim 42 (190), 2017
32017
The forms of participation of the catholic church in Poland in the modern media space
A Wasinski, M Szyszka
Revista Româna de Jurnalism si Comunicare 8 (2/3), 43, 2013
32013
Modern civilization threats and the quality of dialogue in family relationships
A Wąsiński, M Szyszka
Problems of Psychology in the 21st Century. International Dimensions in …, 2013
32013
W poszukiwaniu sensu bycia rodzicem, czyli o duchowym zrodzeniu na drodze autokreacji do rodzicielstwa adopcyjnego
A Wąsiński
Chowanna, 315-329, 2011
22011
Szkoła w społeczeństwie informacyjnym w świetle analizy społeczno-ekonomicznych czynników wpływających na charakter i dynamikę jej przeobrażenia,[w:] W. Strykowski, W …
A Wąsiński
Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, 2004
22004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20