Obserwuj
Arkadiusz Wąsiński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Factors reducing the risk of internet addiction in young people in their home environment
76*2015
Selected aspects of conditions in the use of new media as an important part of the training of teachers in the Czech Republic and Poland-differences, risks and threats
Ł Tomczyk, R Szotkowski, A Fabiś, A Wąsiński, Š Chudý, P Neumeister
Education and Information Technologies 22, 747-767, 2017
572017
New media in the social spaces. Strategies of influence
K Walotek-Ściańska, M Szyszka, A Wąsiński, D Smołucha
Verbum, Praha, 2014
312014
Parents in the Process of Educational Impact in the Area of the Use of New Media by Children and Teenagers in the Family Environment.
Ł Tomczyk, A Wąsiński
Education & Science/Egitim ve Bilim 42 (190), 2017
302017
Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w polskiej szkole–raport z badań
Ł Tomczyk, Ł Srokowski
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, 2016
212016
The factors and conditions of netoholism in the perspective of the diagnostic research
Ł Tomczyk, A Wąsiński
Media, Culture and Public Relations 5 (1), 4-16, 2014
172014
Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna
A Wąsiński
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
162018
Społeczeństwo informacyjne: wyzwanie dla pedagogiki mediów
A Wąsiński
Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, 2003
122003
Autokreacja w perspektywie narracji i biograficzności,[w:] E
A Wąsiński
Dubas, W. Świtalski (red.), Uczenie się z (własnej) biografii, Wydawnictwo …, 2011
112011
Aktywność seniorów w Internecie,[w:] A. Fabiś (red.)
A Fabiś, A Wąsiński
Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, 61-71, 2008
8*2008
Dziecko, rodzice, adopcja: ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej
A Wąsiński
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2005
82005
Risk behaviors among youths in a two-aspect approach: using psychoactive substances and problematic using of internet
Ł Tomczyk, A Wąsiński
Journal of Child & Adolescent Substance Abuse 29 (1), 27-45, 2020
72020
Existential perspective of biography-related reflection in the intergenerational narrative messages
A Fabiś, A Wąsiński, Ł Tomczyk
Journal of Family History 42 (3), 326-340, 2017
62017
The experience of adoption in a biographical narration of adoptive parents.
A Wąsiński
Archives of Psychiatry & Psychotherapy 17 (1), 2015
62015
Çocuk ve gençlerin aile ortamı içinde yeni medya kullanımı alanında ailelerin eğitim sürecindeki etkisi
Ł Tomczyk, A Wąsiński
Eğitim ve Bilim 42 (190), 2017
52017
Znaczenie generatywności w osiąganiu dorosłości przez współczesnego człowieka
A Wąsiński
Edukacja dorosłych, 81-90, 2015
52015
Dziecko, rodzice, adopcja
A Wąsiński
Ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej …, 2006
52006
Biografie małżeńskie i rodzinne rozpatrywane w perspektywie autokreacji do rodzicielstwa
A Wąsiński
Roczniki Pedagogiczne 12 (3), 47-66, 2020
42020
Podręcznik wdrażania modelu współpracy instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy. Problemy i zasoby społeczne–Diagnoza–Mapa interaktywna–Strategie …
M Szyszka, A Wojtusiak, A Wąsiński, M Polak, A Kulas, A Zasada-Chorab
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, 2014
42014
Modern civilization threats and the quality of dialogue in family relationships
A Wąsiński, M Szyszka
Problems of Psychology in the 21st Century. International Dimensions in …, 2013
42013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20