Anna Włoch
Anna Włoch
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Niepełnosprawni w systemie oświatowym Unii Europejskiej
A Przybysz
Edukacja i Dialog, 2005
102005
Cyberbullying in the light of challenges of school-based prevention
Ł Tomczyk, A Włoch
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and …, 2019
92019
Edukacja europejska - założenia, perspektywy, funkcje społeczne. Krytyczne spojrzenie.
A Włoch
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedgogicznego im. KEN w Krakowie, 2016
42016
The idea of European Education: Since the Treaty of Rome to the Higher Education Area
A Włoch
European ideas in the work of famous educationalists: internationalization …, 2013
32013
Społeczny wymiar edukacji europejskiej
A Włoch
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, s. 225-241, 2011
32011
Evaluation of the Functionality of a New E-Learning Platform vs. Previous Experiences in E-Learning and the Self-Assessment of Own Digital Literacy
Ł Tomczyk, K Potyrała, A Włoch, J Wnęk-Gozdek, N Demeshkant
Sustainability 12 (23), 10219, 2020
22020
Kształcenie dzieci zdolnych w europejskich systemach edukacyjnych. Fenomen tutoringu domowego w Anglii
A Włoch
Studia Paedagogica Ignatiana 20 (3), 63-83, 2017
22017
Edukacja kobiet, kobiety w edukacji. Szkice historyczno-pedagogiczne
K Dormus, A Włoch, J Wojniak
2*2017
The Development of Teacher's Education in England in the 19th Century
A Włoch
Przegląd Historyczno-Oświatowy 1 (2), 60-75, 2019
12019
Reflections on Inclusion and ICT in the context of Smart Ecosystem for Learning and Inclusion Project
VAC Jáuregui, MCH Marino, CAH Amato, IF Silveira, MA Eliseo, ...
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2021
2021
Implementation of the SELI e-learning platform in Poland as a multi-level challenge for digital education
Ł Tomczyk, K Potyrała, J Wnęk-Gozdek, A Włoch, N Demeshkant
Reflections on Inclusion and ICT: in the context of Smart Ecosystem for …, 2021
2021
O granicach wolności w wychowaniu. Kilka uwag na marginesie rozprawy Bogdana Nawroczyńskiego Swoboda i przymus w wychowaniu
K Dormus, A Włoch
Biuletyn Historii Wychowania 43, 167-181, 2020
2020
Matthew Arnold (1822-1888) - prekursor pedagogiki porównawczej w XIX-wiecznej Anglii oraz jego poglądy na edukację
A Włoch
Biuletyn Historii Wychowania 42, 39-60, 2020
2020
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje, 16 października 2020 roku
A Włoch
Przegląd Historyczno-Oświatowy 3 (4), 207-210, 2020
2020
Kształcenie na ziemiach polskich w XVIII-XX wieku w świetle czasopiśmiennictwa anglojęzycznego
A Włoch, J Wojniak
Szkoła polska od XVIII do XXI wieku, 163-190, 2020
2020
Szkoła polska od XVIII do XXI wieku
J Kamińska, K Ratajczak, A Wałęga, A Fijałkowski, A Dróźdż, J Krukowski, ...
2020
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej w stulecie Sejmu Nauczycielskiego (1919-2019) pt. "Przemiany szkoły polskiej od XVIII do XXI wieku", Kraków 1-2 kwietnia 2019 r.
A Włoch, J Wojniak
Biuletyn Historii Wychowania 40, 221-226, 2019
2019
Sejm Nauczycielski i inicjatywy edukacyjne Drugiej Rzeczypospolitej
A Włoch, J Wojniak, R Ślęczka
2019
Global field, local approach − 20th century Polish education comparativists and their works
A Włoch, J Wojniak
SHS Web of Conferences 66, 2019
2019
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej w stulecie Sejmu Nauczycielskiego (1919-2019), pt. "Przemiany szkoły polskiej XVIII-XXI wiek", Kraków 1-2 kwietnia 2019 r.
A Włoch, J Wojniak
Przegląd Historyczno-Oświatowy 1, 306-312, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20