Obserwuj
Tomasz Zarycki
Tomasz Zarycki
Insitute for Social Studies, University of Warsaw, Poland
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ideologies of eastness in Central and Eastern Europe
T Zarycki
Routledge, 2014
2712014
Politics in the periphery: Political cleavages in Poland interpreted in their historical and international context
T Zarycki
Europe-Asia Studies 52 (5), 851-873, 2000
1752000
Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych
T Zarycki
Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2009
166*2009
Uses of Russia: the role of Russia in the modern Polish national identity
T Zarycki
East European politics and societies 18 (04), 595-627, 2004
1472004
Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski
T Zarycki
EUROREG UW, 1997
123*1997
Kapitał kulturowy: inteligencja w Polsce i w Rosji
T Zarycki
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
109*2008
Region jako kontekst zachowań politycznych
T Zarycki
Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2002
1042002
The electoral geography of Poland: between stable spatial structures and their changing interpretations.
T Zarycki
Erdkunde 69 (2), 107-124, 2015
972015
Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności
T Zarycki
Kultura i społeczeństwo 2 (2004), 45-65, 2004
872004
Hidden dimensions: the stability and structure of regional political cleavages in Poland
T Zarycki, A Nowak
Communist and post-communist studies 33 (3), 331-354, 2000
86*2000
The power of the intelligentsia: The Rywin Affair and the challenge of applying the concept of cultural capital to analyze Poland’s elites
T Zarycki
Theory and Society 38, 613-648, 2009
842009
Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej
R Smoczyński, T Zarycki
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
77*2017
Kapitał kulturowy – założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierra Bourdieu
T Zarycki
Psychologia Społeczna 4, 12-25, 2009
772009
Gra peryferyjna: polska politologia w globalnym polu nauk społecznych
T Warczok, T Zarycki
Wydawnictwo Naukowe" Scholar", 2016
67*2016
Hegemonia inteligencka: Kapitał kulturowy we współczesnym polskim polu władzy–perspektywa ‘długiego trwania’
T Zarycki, T Warczok
Kultura i społeczeństwo 4, 27-49, 2014
632014
History and regional development. A controversy over the ‘right’interpretation of the role of history in the development of the Polish regions
T Zarycki
Geoforum 38 (3), 485-493, 2007
602007
Dynamics and factors of local success in Poland
G Gorzelak, B Jałowiecki, R Woodward, W Dziemianowicz, M Herbst, ...
EUROREG UW & CASE, 1999
591999
Bourdieu recontextualized: Redefinitions of western critical thought in the periphery
T Warczok, T Zarycki
Current Sociology 62 (3), 334-351, 2014
542014
The roots of Polish culture-centered politics: Toward a non–purely cultural model of cultural domination in Central and Eastern Europe
T Zarycki, R Smoczyński, T Warczok
East European Politics and Societies 31 (2), 360-381, 2017
532017
Interdyscyplinarny model stosunków centro-peryferyjnych. Propozycje teoretyczne
T Zarycki
Studia Regionalne i Lokalne 1 (27), 5-26, 2007
492007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20