Jacek Francikowski
Jacek Francikowski
Institute of Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Faculty of Natural Sciences
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
TytułCytowane przezRok
The synergistic effects of Carum copticum essential oil on diatomaceous earth against Sitophilus granarius and Tribolium confusum
M Ziaee, S Moharramipour, J Francikowski
Journal of Asia-Pacific Entomology 17 (4), 817-822, 2014
222014
The bit value of working memory
M Kaczmarzyk, J Francikowski, B Łozowski, M Rozpędek, T Sawczyn, ...
Psychology & Neuroscience 6 (3), 345-349, 2013
42013
Przydatność biotestów ekotoksykologicznych do oceny stanu biologicznego wód na przykładzie zbiornika zaporowego w Goczałkowicach
P Łaszczyca, J Francikowski, J Guzik, A Nikiel, M Kłosok, K Michalczyk, ...
Kosmos 61 (3), 381-392, 2012
42012
Does spatial navigation have a blind-spot? Visiocentrism is not enough to explain the navigational behavior comprehensively
M Hohol, B Baran, M Krzyżowski, J Francikowski
Frontiers in behavioral neuroscience 11, 154, 2017
32017
Repellent effect of volatile fatty acids on lesser mealworm (Alphitobius diaperinus)
B Baran, M Krzyżowski, M Cup, J Janiec, M Grabowski, J Francikowski
Insects 9 (1), 35, 2018
22018
Aphids Playing Possum–Defensive or Mutualistic Response?
A Bilska, J Francikowski, A Wyglenda, A Masłowski, N Kaszyca, Ł Depa
Journal of insect behavior 31 (1), 42-53, 2018
22018
Physiological and behavioral effects of different concentrations of diatomaceous earth on common stored product pest Callosobruchus maculatus
Krzyżowski M, Francikowski J, Baran B, Babczyńska A
Journal of Stored Products Research 82, 110-115, 2019
12019
The influence of context on the usage of working memory capacity expressed in bits
J Francikowski, M Kaczmarzyk, B Lozowski, M Rozpędek
Sensoria: A Journal of Mind, Brain & Culture, 2016
12016
Characterisation of white and yellow eye colour mutant strains of house cricket, Acheta domesticus
J Francikowski, M Krzyżowski, B Kochańska, M Potrzebska, B Baran, ...
PloS one 14 (5), e0216281, 2019
2019
Commercially Available Essential Oil Formulas as Repellents Against the Stored-Product Pest Alphitobius diaperinus
J Francikowski, B Baran, M Cup, J Janiec, M Krzyżowski
Insects 10 (4), 96, 2019
2019
Commercially Available Essential Oils Formulas as a Repellents of Common Stored Products Pest Alphitobius diaperinus
J Francikowski, B Baran, M Cup, J Janiec, M Krzyżowski
Preprints, 2019
2019
Laboratorium DIY - zbuduj własne laboratorium
Krzyżowski M, Baran B, Francikowski J
Nowe horyzonty w naukach przyrodniczych. Monografia pokonferencyjna III …, 2018
2018
Wykorzystanie gier planszowych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
J Francikowski
Homo Ludens, 30-40, 2018
2018
Research perspectives using house cricket (Acheta domesticus) mutants with different eye colours (yellow, white)
L Chajec, J Francikowski, A Urbisz, K Malota, M Potrzebska
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica. Supplement 60 (1), 2018
2018
Olejki eteryczne w zwalczaniu zuczka hawajskiego C. maculatus
Krzyzowski M, Baran B, Francikowski F
Człowike -Żywnosc - Srodowisko, 2017
2017
Mały chrząszcz o wielkich możliwościach
Krzyżowski M, Francikowski J
Biologia w Szkole 21, 2017
2017
Bo biologia jest 3d!
Francikowski J, Baran B, Krzyżowski M
https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/3978-bo …, 2017
2017
Oddziaływanie syntetycznych polimerów na wzrost i rozwój świerszcza domowego (Acheta domesticus)
M Dziekanowski, K Krzyżowska, M Stoch, A Surmiak, K Zmelonek, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
2017
Tajemnicze życie robotów
J Francikowski, M Krzyżowski
Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3, 53-58, 2017
2017
Caffeine effects on AdoR mRNA expression in Drosophila melanogaster
J Francikowski, B Baran, A Płachetka-Bożek, M Krzyżowski, ...
Open Life Sciences 11 (1), 244-249, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20