Obserwuj
Paweł Szmitkowski
Paweł Szmitkowski
Zweryfikowany adres z uph.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
System ochrony ludności w Polsce–historia i współczesność
P Szmitkowski
Colloquium 4 (4), 133-156, 2012
62012
Electrical energy infrastructure in Poland and its sensitivity to failures as part of the energy security system
P Szmitkowski, A Gil-Świderska, S Zakrzewska
Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal, 59-80-59-80, 2019
52019
Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie administracji publicznej
P Szmitkowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017
42017
Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP
P Szmitkowski
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 83-93, 2017
32017
Capabilities of Polish power plants-advantages and threats
P Szmitkowski, S Zakrzewska, A Gil, P Swiderski
Przeglad Elektrotech 95, 188-193, 2019
22019
Struktura wiekowa polskiej infrastruktury energetycznej
S Zakrzewska, A Gil-Świderska, P Szmitkowski
Rynek Energii, 2020
12020
Plany zarządzania kryzysowego w świetle nowych regulacji prawnych
P Szmitkowski
Doctrina. Studia społeczno-polityczne 13 (13), 209-220, 2016
12016
Wyzwania i zagrożenia dla edukacji dla bezpieczeństwa w systemie szkolnym w Polsce
P SZMITKOWSKI
ROK IX NUMER 3/2015 (28), 303, 2015
12015
Civil Defense in Poland–Transformation Process after 1989, Current State and Modernization Proposal
M Kopczewski, P Szmitkowski
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 6 (1), 75-87, 2020
2020
Ochrona osób z niepełnosprawnościami w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń
P Szmitkowski
2020
Paweł Szmitkowski, Zabezpieczenie logistyczne w sytuacjach kryzysowych
M Prorok
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 41 (4), 329-331, 2020
2020
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 4 (XLI): Bezpieczeństwo w zarządzaniu publicznym
A Chodyński, Z Wilk-Woś, J Ropęga, J Ziarko, K Sienkiewicz-Małyjurek, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2020
2020
Dostosowanie zbiorowej ochrony ludności do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jako jeden z istotnych determinantów bezpieczeństwa publicznego
P Szmitkowski
Oficyna Wydawnicza AFM, 2020
2020
A concept of an interactive threat warning system
W Henryk, S Paweł
Safety & Fire Technology 50 (2), 142-156, 2018
2018
Analiza możliwości przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w rejonie Zatoki Gdańskiej
M Kopczewski, P Szmitkowski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018
2018
Koncepcja interaktywnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach
H Wyrębek, P Szmitkowski
BITP, 142-156, 2018
2018
ANALIZA ZDARZEŃ MEDYCZNYCH NA PODSTAWIE INTERWENCJI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
A KAMECKI, P SZMITKOWSKI, J REKOSZ
ROK X NUMER 3/2017 (36), 189, 2017
2017
OCENA FUNKCJONOWANIA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” W WARSZAWIE W LATACH 2013-2015
A KAMECKI, M MAŚLANKA, P SZMITKOWSKI, R DMOWSKI
ROK X NUMER 4/2017 (37), 199, 2017
2017
KULTURA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI A FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W WYMIARZE LOKALNYM WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH
M Cieślarczyk, A Filipek, A Grzywacz, S Jarmoszko, R Kalinowski, ...
Kultura Bezpieczeństwa, 27-294, 2016
2016
Dynamiczny model faz zarządzania kryzysowego
P Szmitkowski
Doctrina. Studia społeczno-polityczne 10 (10), 201-211, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20