Obserwuj
Marcin Humanicki
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Foreign Direct and Portfolio Investment in the Contemporary Globalized World: Should They Be Still Treated Separately?
M Humanicki, R Kelm, K Olszewski
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 9 (2), 2017
58*2017
The impact on the Polish economy of the Structural Open Market Operations programme conducted by NBP
K Hertel, M Humanicki, M Kitala, T Kleszcz, K Kuziemska-Pawlak, J Mućk, ...
Narodowy Bank Polski, 2022
62022
Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
M Grela, M Humanicki, M Kitala, T Michałek, W Mroczek
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/nms/nms.html, 2015
52015
The Heterogeneous Nature of FDI in Central and Eastern Europe. Impact of the Entry Mode on the Host Country's Economic Growth
M Humanicki, K Olszewski
Finance a Uver 70 (6), 541-565, 2020
22020
Trzy dekady wzrostu inwestycji na świecie
M Humanicki, K Olszewski
http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/trzy-dekady …, 2011
22011
Wpływ programu Strukturalnych Operacji Otwartego Rynku prowadzonego przez NBP na polską gospodarkę
K Hertel, M Humanicki, M Kitala, T Kleszcz, K Kuziemska-Pawlak, J Mućk, ...
Narodowy Bank Polski, 2021
12021
Foreign Direct Investment in Real Estate and Related Business Services: Poland vs OECD Countries
M Humanicki, K Olszewski
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace/Szkoła Główna …, 2018
12018
Monetary policy transmission mechanism in Poland What do we know in 2023?
M Greszta, M Humanicki, M Kapuściński, T Kleszcz, A Kocięcki, ...
NBP Working Papers, 2023
2023
Reforma podatkowa w USA zmieni przepływy kapitału na świecie
M Humanicki
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/reforma …, 2018
2018
Mniej inwestycji bezpośrednich w Polsce to efekt zmian strukturalnych
M Humanicki, K Makowski
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/mniej-inwestycji …, 2018
2018
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w dobie globalizacji finansowej
M Humanicki
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/bezposrednie …, 2018
2018
Niestabilność równowagi zewnętrznej
M Humanicki
http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/niestabilnosc …, 2010
2010
Koniunktura Mi↩ edzynarodowa
S Zjednoczone, W Brytania, E Srodkowo-Wschodnia, M Grela, ...
Legenda 1, 3, 0
The growth effects of capital flow liberalization in Central and Eastern Europe
M Humanicki, K Olszewski
Przegląd publikacji poświęconych problematyce realnych kursów równowagi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
M Humanicki
EKONOMICZNO-SPOŁECZNY, 8, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–15