Doç. Dr. Hakan TURGUT
Doç. Dr. Hakan TURGUT
Zweryfikowany adres z baskent.edu.tr
Tytu³
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ
MG BİTMİŞ, A Sökmen, H Turgut
Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 15 (2), 27, 2013
502013
Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif: 360 Derece Performans Değerleme Yöntemi
H Turgut
Ŭnternet. 42, 56-68, 2011
492011
THE EFFECT OF EMPLOYEES’ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS ON THEIR ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A UNIVERSITY SAMPLE
H Turgut, I Tokmak, C Gucel
International journal of business and management studies 4 (1), 21-30, 2012
372012
Örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi örgütsel adaletin aracılık rolü: İmalat işletmelerine yönelik bir araştırma
C Güçel
İşletme Araştırmaları Dergisi 5 (2), 173-190, 2013
252013
Lider-üye etkileşiminin işgören performansına etkisinde çalışanların örgütsel adalet algılarının rolü
H Turgut, İ Tokmak, MF Ateş
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (2), 417-442, 2015
222015
Algılanan örgütsel desteğin işletme performansına etkisinde iç girişimciliğin aracılık rolü
H Turgut
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 (3), 29-62, 2014
192014
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
MG BİTMİŞ, A SÖKMEN, H TURGUT
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (2), 1-14, 2014
182014
Turizm ve otelcilik öğrencilerinin sosyotropik-otonomik kişilik özelliklerinin iletişim becerilerine etkisi
İ Tokmak, H Turgut, Ş Öktem
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 24 (1), 83-95, 2013
162013
Duygusal zekanın örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: İş tatmininin aracılık rolü
İ Tokmak, E YILDIZ, H Turgut
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 96-114, 2013
162013
Evaluation of performance appraisal methods through appraisal errors by using fuzzy VIKOR method
H Turgut, IS Mert
International Business Research 7 (10), 170, 2014
142014
The relationship of the ethical leadership among the organizational trust, affective commitment and job satisfaction: Case study of a university
C Güçel, İ Tokmak, H Turgut
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 4 (2), 101-110, 2012
132012
Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Ankara'da Bulunan Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma
Ş Öktem, H Turgut, İ Tokmak
İşletme Araştırmaları Dergisi 5 (1), 79-92, 2013
102013
ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ YAŞAM DOYUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
H TURGUT, İS MERT
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
92014
Öznel Iyi Olusun Yordanmasinda Sabit Kisilik Örüntüsü: Psikolojik Sermayenin Aracilik Rolü
F Çetin, H Turgut, HC Sözen
Türk Psikoloji Dergisi 30 (76), 68, 2015
82015
Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Başarısına Ortaklık Kalitesinin Etkisi
H Turgut
72012
Determination of ochratoxin A in sultanas of the Aegean region
R Eltem, U Aksoy, A Altindisli, N Sarigul, E Taskin, E Askun, M Ates, ...
Proc. I. National Mycotoxin Symposium, Istanbul-Turkey, 279-87, 2003
72003
The moderating role of Leader-Member exchange on the relationship between emotional labor with job satisfaction or turnover intention
H Turgut, I Tokmak, MF Ates
International Journal of Business and Management 11 (12), 83-96, 2016
62016
The effect of transformational leadership on organizational identification and perceived corporate reputation: A university sample
H TURGUT, İ TOKMAK, C GÜÇEL
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 4 (2), 245-254, 2012
62012
Ege bölgesinde çekirdeksiz kuru üzümlerde OTA oluşumunun belirlenmesi
R Eltem, U Aksoy, A Altındişli, N Sarıgül, E Taşkın, T Aşkun, M Ateş, ...
Ulusal Mikotoksin Sempozyumu, 18-19, 2003
62003
Psikolojik sermayenin iş performansına etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü
M Ateş, H Turgut, M Çelik
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 17, 781-798, 2018
52018
Nie można teraz wykonaĉ tej operacji. Spróbuj ponownie póĵniej.
Prace 1–20