Obserwuj
Wałęga Andrzej
Wałęga Andrzej
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z ur.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Estimation of CN parameter for small agricultural watersheds using asymptotic functions
T Kowalik, A Walega
Water 7 (3), 939-955, 2015
652015
Assessment of storm direct runoff and peak flow rates using improved SCS-CN models for selected forested watersheds in the Southeastern United States
A Walega, DM Amatya, P Caldwell, D Marion, S Panda
Journal of Hydrology: Regional Studies 27, 100645, 2020
562020
Application of HEC-HMS programme for the reconstruction of a flood event in an uncontrolled basin/Zastosowanie programu HEC-HMS do odtworzenia wezbrania powodziowego w zlewni …
A Wałęga
Journal of Water and Land Development, 2013
492013
Environmental flows assessment in Nepal: the case of Kaligandaki River
N Suwal, A Kuriqi, X Huang, J Delgado, D Młyński, A Walega
Sustainability 12 (21), 8766, 2020
482020
Analysis of the course and frequency of high water stages in selected catchments of the Upper Vistula basin in the south of Poland
A Walega, D Młyński, A Bogdał, T Kowalik
Water 8 (9), 394, 2016
39*2016
Estimating maximum daily precipitation in the upper Vistula basin, Poland
D Młyński, A Wałęga, A Petroselli, F Tauro, M Cebulska
Atmosphere 10 (2), 43, 2019
382019
The comparison of environmental flow assessment-The barrier for investment in Poland or river protection?
A Operacz, A Wałęga, A Cupak, B Tomaszewska
Journal of Cleaner Production 193, 575-592, 2018
372018
Flood frequency analysis by an event-based rainfall-runoff model in selected catchments of southern Poland
D Młyński, A Petroselli, A Walega
Soil and Water Research 13 (3), 170-176, 2018
362018
Influence of land cover data sources on estimation of direct runoff according to SCS-CN and modified SME methods
A Walega, T Salata
Catena 172, 232-242, 2019
342019
Combined use of the hydraulic and hydrological methods to calculate the environmental flow: Wisloka river, Poland: case study
L Książek, A Woś, J Florek, M Wyrębek, D Młyński, A Wałęga
Environmental monitoring and assessment 191 (4), 1-17, 2019
332019
Trends, variability, and seasonality of Maximum annual daily precipitation in the upper Vistula basin, Poland
D Młyński, M Cebulska, A Wałęga
Atmosphere 9 (8), 313, 2018
332018
Stan gospodarki wodno-ściekowej w Polsce w aspekcie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej
A Walega, K Chmielowski, S Satora
Infrastruktura i Ekologia terenów wiejskich, 2009
322009
Usefulness of the modified NRCS-CN method for the assessment of direct runoff in a mountain catchment
A Wałęga, A Rutkowska
Acta Geophysica 63 (5), 1423-1446, 2015
312015
Ocena niezawodności działania oczyszczalni ścieków dla gminy Tuchów
K Chmielowski, S Satora, A Walega
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2009
252009
Wykorzystanie teorii niezawodności i statystycznej kontroli jakości do oceny eksploatacyjnej wiejskich oczyszczalni ścieków
S Krzanowski, A Walega
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2006
252006
Oczyszczanie ścieków z wybranych zakładów przemysłu spożywczego
S Krzanowski, A Walega, I Pasmionka
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2008
232008
Sensitivity of methods for calculating environmental flows based on hydrological characteristics of watercourses regarding the hydropower potential of rivers
D Młyński, A Operacz, A Wałęga
Journal of Cleaner Production 250, 119527, 2020
212020
Comparison of SCS-CN determination methodologies in a heterogeneous catchment
A Walega, B Michalec, A Cupak, M Grzebinoga
Journal of Mountain Science 12 (5), 1084-1094, 2015
212015
Possibilities of applying hydrological methods for determining environmental flows in select catchments of the upper Dunajec basin
A Wałęga, D Młyński, R Kokoszka, W Miernik
methodology (BBM) 29, 32, 2015
212015
Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków metodami statystycznymi
A Wałęga
Forum Eksploatatora, 30-34, 2009
202009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20