Wałęga Andrzej
Wałęga Andrzej
Unknown affiliation
Verified email at ur.krakow.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Estimation of CN parameter for small agricultural watersheds using asymptotic functions
T Kowalik, A Walega
Water 7 (3), 939-955, 2015
502015
Application of HEC-HMS programme for the reconstruction of a flood event in an uncontrolled basin/Zastosowanie programu HEC-HMS do odtworzenia wezbrania powodziowego w zlewni …
A Wałęga
Journal of Water and Land Development 18 (9), 13-20, 2013
402013
Stan gospodarki wodno-ściekowej w Polsce w aspekcie wdrażania ramowej dyrektywy wodnej
A Walega, K Chmielowski, S Satora
Infrastruktura i Ekologia terenów wiejskich, 2009
302009
Flood frequency analysis by an event-based rainfall-runoff model in selected catchments of southern Poland
D Młyński, A Petroselli, A Walega
Soil and Water Research 13 (3), 170-176, 2018
282018
Analysis of the course and frequency of high water stages in selected catchments of the upper Vistula Basin in the south of Poland
A Walega, D Młyński, A Bogdał, T Kowalik
Water 8 (9), 394, 2016
27*2016
Ocena niezawodności działania oczyszczalni ścieków dla gminy Tuchów
K Chmielowski, S Satora, A Walega
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2009
262009
The comparison of environmental flow assessment-The barrier for investment in Poland or river protection?
A Operacz, A Wałęga, A Cupak, B Tomaszewska
Journal of Cleaner Production 193, 575-592, 2018
242018
Usefulness of the modified NRCS-CN method for the assessment of direct runoff in a mountain catchment
A Wałęga, A Rutkowska
Acta Geophysica 63 (5), 1423-1446, 2015
242015
Oczyszczanie ścieków z wybranych zakładów przemysłu spożywczego
S Krzanowski, A Walega, I Pasmionka
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2008
232008
Wykorzystanie teorii niezawodności i statystycznej kontroli jakości do oceny eksploatacyjnej wiejskich oczyszczalni ścieków
S Krzanowski, A Walega
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2006
232006
Estimating maximum daily precipitation in the upper Vistula basin, Poland
D Młyński, A Wałęga, A Petroselli, F Tauro, M Cebulska
Atmosphere 10 (2), 43, 2019
202019
Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków metodami statystycznymi
A Wałęga
Forum Eksploatatora, 30-34, 2009
192009
Assessment of storm direct runoff and peak flow rates using improved SCS-CN models for selected forested watersheds in the Southeastern United States
A Walega, DM Amatya, P Caldwell, D Marion, S Panda
Journal of Hydrology: Regional Studies 27, 100645, 2020
182020
Influence of land cover data sources on estimation of direct runoff according to SCS-CN and modified SME methods
A Walega, T Salata
Catena 172, 232-242, 2019
182019
Comparison of SCS-CN determination methodologies in a heterogeneous catchment
A Walega, B Michalec, A Cupak, M Grzebinoga
Journal of Mountain Science 12 (5), 1084-1094, 2015
172015
Possibilities of Applying Hydrological Methods for Determining Environmental Flows in Select Catchments of the Upper Dunajec Basin.
A Wałęga, D Młyński, R Kokoszka, W Miernik
Polish Journal of Environmental Studies 24 (6), 2015
162015
Combined use of the hydraulic and hydrological methods to calculate the environmental flow: Wisloka river, Poland: case study
L Książek, A Woś, J Florek, M Wyrębek, D Młyński, A Wałęga
Environmental monitoring and assessment 191 (4), 1-17, 2019
152019
Comparison of direct outflow calculated by modified SCS-CN methods for mountainous and highland catchments in upper Vistula Basin, Poland and lowland catchment in South …
A Walega, A Cupak, DM Amatya, E Drozdzal
Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus 16 (1), 187-207, 2017
152017
Naturalne sposoby zagospodarowania wód opadowych
A Wałęga, A Radecki-Pawlik, G Kaczor
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2013
152013
The importance of calibration parameters on the accuracy of the floods description in the Snyder’s model
A Wałęga
Journal of Water and Land Development 28 (1), 19-25, 2016
142016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20