Adam Czarnecki
Adam Czarnecki
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Verified email at wsb.gda.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Validation of an Agent and Ontology-Based Information Technology Assessment System
C Orłowski, A Ziółkowski, A Czarnecki
Cybernetics and Systems: An International Journal 41 (1), 62-74, 2010
222010
Ontology as a tool for the IT management standards support
A Czarnecki, C Orłowski
KES International Symposium on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies …, 2010
172010
IT business standards as an ontology domain
A Czarnecki, C Orłowski
Lecture Notes in Computer Science, 582-591, 2011
142011
Information technology assessment using a functional prototype of the agent based system
A Czarnecki, C Orłowski, T Sitek, A Ziółkowski
Foundations of Control and Management Sciences 9, 7-28, 2009
142009
Ontologies vs. Rules — Comparison of Methods of Knowledge Representation Based on the Example of IT Services Management
A Czarnecki, T Sitek
Information Systems Architecture and Technology: Intelligent Information …, 2013
122013
Ontologically Aided Rule Model for the Implementation of ITIL Processes
A Pastuszak, Jarosław, Czarnecki, C Orłowski
Advances in Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering …, 2012
9*2012
Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji ontologii
A Czarnecki
Zarządzanie technologiami informatycznymi : stan i perspektywy rozwoju, 83-94, 2006
92006
Application of Ontology In the ITIL Domain
A Czarnecki, C Orłowski
Information Systems Architecture and Technology : Service Oriented Networked …, 2011
62011
Hybrid approach to ontology specification and development
A Czarnecki, C Orłowski
Information systems architecture and technology : service oriented …, 2009
52009
Ontology-Driven Rule-Based Model for an Extension of Information Technology Infrastructure Library Processes
J Pastuszak, A Czarnecki, C Orłowski
Cybernetics and Systems, 245-263, 2013
42013
Simulation of the IT Service and Project Management Environment
A Czarnecki, L Klich, C Orłowski
Biuletyn WAT 1, 161-180, 2013
32013
Ontology engineering aspects in the intelligent systems development
A Czarnecki, C Orłowski
International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and …, 2010
32010
Ontologia jako narzędzie wspierające stosowanie standardów zarządzania technologiami informatycznymi
A Czarnecki, C Orłowski
Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie 1, 297-305, 2010
32010
Ontology management in the multi-agent system for the IT evaluation
A Czarnecki, C Orłowski
Information systems architecture and technology : information systems and …, 2008
32008
Model zarządzania ontologiami w środowisku oceny technologii informatycznych
A Czarnecki
Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi, 413-422, 2008
22008
Potential applicability of ontologies for the evaluation of information technology
A Czarnecki, C Orłowski
Information systems architecture and technology : information systems and …, 2007
22007
Ontologie vs. reguły — porównanie metod reprezentacji wiedzy na przykładzie dziedziny zarządzania usługami informatycznymi
A Czarnecki, T Sitek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 781 …, 2013
12013
Wykorzystanie ontologii przy ocenie złożoności projektu informatycznego
A Czarnecki
Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą, 179-188, 2009
12009
Definicje ontologii w wieloagentowym systemie do oceny technologii informatycznych
A Czarnecki, C Orłowski
Komputerowo zintegrowane zarządzanie 1, 200-204, 2008
12008
Ocena technologii informatycznych z wykorzystaniem prototypu funkcjonalnego systemu agentowego
A Czarnecki, C Orłowski, T Sitek, A Ziółkowski
Zarządzanie Przedsiębiorstwem 11 (1), 24-35, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20