Agnieszka Stopińska-Pająk
Agnieszka Stopińska-Pająk
Akademia WSB
Zweryfikowany adres z wsb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Andragogika w Drugiej Rzeczypospolitej: warunki rozwoju, problematyka, koncepcje
A Stopińska-Pająk
Uniwersytet Śląski, 1994
171994
Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy
A Stopińska-Pająk
Warszawa, WSiP, 2006
92006
" Szkoła starości"-być, aby się uczyć
A Stopińska-Pająk
62009
Edukacja wobec starości-tradycja i współczesność
A Stopińska-Pająk
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009
52009
Edukacja dorosłych i poradnictwo zawodowe wobec wyzwań rynku pracy,[w:] Edukacja dorosłych
A Stopińska-Pająk
Doradca zawodowy. Rynek pracy, 9-19, 2006
52006
Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie
A Fabiś, A Stopińska-Pająk
Wyższa Szkoła Administracji, 2010
42010
Tożsamościowy plecak–meandry rozwoju andragogiki w Polsce–narracja historyczna w perspektywie minionego stulecia
A Stopińska-Pająk
Edukacja Dorosłych 79 (2), 13-25, 2018
32018
Polskie tradycje instytucji edukacji dorosłych w kontekście uczenia się całożyciowego
A Stopińska-Pająk
Rocznik Andragogiczny 22, 289-300, 2015
32015
Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian
E Skibińska, H Solarczyk-Szwec, A Stopińska-Pająk
Materiały z II Zjazdu Andragogicznego Toruń, 15-16.05, 2013
32013
DoroDły w proceDie kDztałcenia
A Fabiś, B Cyboran
32009
Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej
E Sapia-Drewniak, A Stopińska-Pająk
Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997
31997
Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian: materiały z II Zjazdu Andragogicznego Toruń, 15.-16.05. 2013 r.
E Skibińska, H Solarczyk-Szwec, A Stopińska-Pająk
II Zjazd Andragogiczny, 2014
22014
Powrót do źródła–o pierwszym polskim podręczniku andragogiki
A Stopińska-Pająk
Rocznik Andragogiczny 2012, 63-78, 2012
22012
Biograficzne konteksty pierwszego polskiego podręcznika andragogiki
A Stopińska-Pająk
Edukacja Dorosłych, 2010
22010
Instytucjonalne formy edukacji dorosłych w Drugiej Rzeczypospolitej
E Sapia-Drewniak, A Stopińska-Pająk
22001
Świetlice w Województwie Śląskim w latach 1922-1939
A Stopińska-Pająk
Uniwersytet Śląski, 1983
21983
Edukacja dorosłych dla wspólnego świata”–udział Polaków w międzynarodowej współpracy andragogicznej (pierwsza połowa XX wieku)
A STOPIŃSKA-PAJĄK
Chowanna 2 (25), 0
1
Józef Półturzycki (1934–2021)-twórca i pierwszy redaktor naczelny" Rocznika Andragogicznego": Pożegnanie-Zarząd Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
A Stopińska-Pająk
Rocznik Andragogiczny 28, 11-14, 2021
2021
Socio-educational activities of Izabela Moszczeńska
ADOIXPS Stopińska-Pająk
Pedagogika Społeczna, 2020
2020
Recenzja książki: Maria, Józef i Marek Półturzyccy, Muzea kobiet polskich
A Stopińska-Pająk
Edukacja Dorosłych 1, 159-161, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20