Ewa Bochno
Ewa Bochno
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z ips.uz.gora.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rozmowa jako metoda oddziaĹ ‚ywania wychowawczego: studium teoretyczno-empiryczne
E Bochno
Impuls, 2004
382004
Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla
M Dudzikowa, S Jaskulska, R Wawrzyniak-Beszterda, E Bochno, ...
Diagnoza i uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2011
332011
Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza–interpretacje–konteksty
M Dudzikowa, R Wawrzyniak-Beszterda, S Jaskulska, M Marciniak, ...
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2013
252013
Stereotyp płci czy płeć języka
E Bochno
Szkolne interakcje komunikacyjne nauczycielek z uczennicami i uczniami. W: L …, 2009
122009
Adiunkt–intelektualista czy wyrobnik?,„
E Bochno
Rocznik Pedagogiczny”, red. M. Dudzikowa 33, 157-165, 2009
62009
Knasiecka--Falbierska, K., Marciniak, M.(2011)
M Dudzikowa, S Jaskulska, R Wawrzyniak-Beszterda, E Bochno, ...
Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, 0
6
Zespół Samokształceniowy Doktorów przy KNP PAN
E Bochno
Rocznik Pedagogiczny 33, 2010
52010
Naukowa wspólnota uczących się: XXX-lecie Letniej Szkoły Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN: praca zespołowa
E Bochno, A Korzeniecka-Bondar
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016
42016
Grupy studenckie - czy i jaka wspólnota?
E Bochno
Fabryki dyplomów czy universitas? : O "nadwiślańskiej" wersji przemian w …, 2013
4*2013
Zaufanie jako kłopotliwe zobowiązanie nauczyciela
E Bochno
Pytanie z autorytetem w tle, 187-202, 2011
4*2011
Szkolne zasoby zaufania,[w:] Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla
E Bochno
Diagnoza i uwarunkowania, 0
4
Zespół Samokształceniowy i Samopomocy Koleżeńskiej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN–pięciolecie działalności z perspektywy kategorii refleksyjności
E Bochno, I Kopaczyńska
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk …, 2014
32014
School culture as a common good. Is it possible? How?
E Bochno
Polish Journal of Educational Studies 71 (1), 103-111, 2018
22018
Sprawozdania z działalności zespołów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Zespół Samokształceniowy i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów
E Bochno
Rocznik Pedagogiczny, 2015
22015
Relacje rówieśnicze w szkołach różnego szczebla; dążenie do wspólnoty czy atomizacji?-głos w dyskusji
E Bochno
Przyszłość. Świat-Europa-Polska 1, 119-125, 2013
22013
Młodzi badacze o swoim doświadczeniu związanym z doskonaleniem warsztatu naukowego i pisarskiego (panel dyskusyjny)
M Dudzikowa, E Bochno, PP Grzybowski, A Kola, A Korzeniecka-Bondar, ...
Przegląd Badań Edukacyjnych, UMK Toruń, 2013
22013
Zespołowość studentów jako dobro wspólne. Refleksje na marginesie pracy dydaktycznej
E Bochno
Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses 20, 221-229, 2019
12019
Od pomysłu przez wystąpienie do publikacji. Zeszyty Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
M Czerepaniak-Walczak, E Bochno
Rocznik Pedagogiczny 43, 241-249, 2021
2021
Nauczyciel (-ka) akademicki (-a) w (auto) metaforze
E Bochno
Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses 21, 155-164, 2020
2020
Teaching teamwork by means of teamwork. Reflections on the margins of classwork with students on reading M. Dudzikowa, Think your own self.… Mini-essays for class teachers
E Bochno
Studia z Teorii Wychowania 10, 227-235, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20