Katarzyna Pawęska
Katarzyna Pawęska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Verified email at upwr.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Assessing the Impact of Wastewater Effluent Diversion on Water Quality.
J Dąbrowska, A Bawiec, K Pawęska, J Kamińska, R Stodolak
Polish Journal of Environmental Studies 26 (1), 2017
352017
Changes in the microbial composition of municipal wastewater treated in biological processes
A Bawiec, K Pawęska, A Jarząb
Journal of Ecological Engineering 17 (3), 2016
152016
The small wastewater treatment plants–hydrobotanical systems in environmental protection
K Pawęska, K Kuczewski
Archives of Environmental Protection 39 (1), 3-16, 2013
142013
Wstępna analiza średniego zużycia wody w jednorodzinnych gospodarstwach domowych
K Paweska, A Bawiec, S Wlodek, E Smaga
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2013
132013
Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalniach roślinno-glebowych o różnej eksploatacji
K Pawęska, K Kuczewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2008
132008
THE IMPLICATIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT, CLIMATE CHANGE AND EUROPEAN WATER POLICY ON SURFACE WATER QUALITY THREATS
J Dąbrowska, K Pawęska, PB Dąbek, R Stodolak
ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-FORMATIO CIRCUMIECTUS 16 (3), 111-123, 2017
112017
Osadnik gnilny–podstawowy element przydomowej oczyszczalni ścieków
K Paweska, K Pulikowski, M Strzelczyk, A Rajmund
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011
112011
Wastewater treatment in submerged aerated biofilter under condition of high ammonium concentration
K Pawęska, A Bawiec, K Pulikowski
Ecological Chemistry and Engineering S 24 (3), 431-442, 2017
102017
Operating household wastewater treatment plants in the light of binding quality standards for wastewater discharged to water bodies or to soil
B Jawecki, K Pawęska, M Sobota
Journal of water and land development 32 (1), 31-39, 2017
102017
Budowa i funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w świetle obowiązujących przepisów-część 1
B Jawecki, J Marszałek, K Pawęska, M Sobota, B Malczewska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016
92016
Efektywność oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w oczyszczalniach gruntowo-roślinnych i glebowo-roślinnych
F Czyżyk, K Pulikowski, M Strzelczyk, K Pawęska
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 12, 97-108, 2012
82012
Charakterystyka wód ze studni ze szczególnym uwzględnieniem związków azotu na przykładzie wsi Przeździedza
K Pawęska, B Malczewska, B Zyglińska, B Teżyk
Proceedings of ECOpole 6, 2012
82012
Wymywanie mineralnych form azotu z gleby lekkiej nawożonej corocznie kompostem z osadów ściekowych i nawozami mineralnymi
F Czyżyk, K Pulikowski, M Strzelczyk, K Pawęska
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 11, 95-105, 2011
82011
Estimating Water Retention in Post-mining Excavations Using LiDAR ALS Data for the Strzelin Quarry, in Lower Silesia
B Jawecki, PB Dąbek, K Pawęska, X Wei
Mine Water and the Environment, 1-10, 2018
72018
Seasonal Changes in the Reduction of Biogenic Compounds In Wastewater Treatment Plants Based on Hydroponic Technology
A Bawiec, K Pawęska, K Pulikowski
Journal of Ecological Engineering 17 (2), 2016
72016
Sezonowe zmiany wielkości ładunku azotu odpływającego z mikrozlewni użytkowanych rolniczo
K Pulikowski, F Czyzyk, K Paweska, M Strzelczyk
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011
72011
Seasonal changes in phosphorus load flowing out of small agricultural catchments
K Pulikowski, K Pawęska, A Bawiec
Journal of Ecological Engineering 16 (1), 81--86, 2015
62015
Udział azotu azotanowego w ogólnej zawartości azotu w wodach odpływających ze zlewni użytkowanych rolniczo
K Pulikowski, F Czyzyk, K Paweska, M Strzelczyk
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2012
62012
Analysis of Granulometric Composition of Algal Suspensions in Wastewater Treated with Hydroponic Method
A Bawiec, K Pawęska, K Pulikowski
Water, Air, & Soil Pollution 228 (9), 366, 2017
52017
Zawartość żelaza i manganu oraz wybranych metali ciężkich na przykładzie wód ze studni gospodarczych w gminie Gorzyce
K Pawęska, B Malczewska, A Bawiec, A Bauerek
Inżynieria Ekologiczna, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20