Follow
Tomasz Ciszewski
Tomasz Ciszewski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Verified email at uthrad.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The concept of railway traffic control systems remote diagnostic
W Nowakowski, T Ciszewski, Z Łukasik
International Conference on Transport Systems Telematics, 471-481, 2017
23*2017
A fault diagnostic methodology for railway automatics systems
Z Łukasik, W Nowakowski, T Ciszewski, J Freimane
Procedia Computer Science 149, 159-166, 2019
182019
Interoperability of IT systems in the international railways
T Ciszewski, W Nowakowski
Conference Proceedings 16th International Scientific Conference …, 2016
172016
Failure evaluation of the level crossing protection system based on Fault Tree Analysis
W Nowakowski, T Ciszewski, J Młyńczak, Z Łukasik
Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice …, 2017
16*2017
Assessment of the safety of microprocessor-based semi-automatic block signalling system
Z Łukasik, T Ciszewski, J Młyńczak, W Nowakowski, J Wojciechowski
Contemporary Challenges of Transport Systems and Traffic Engineering, 137-144, 2017
152017
The human as the weakest link in ensuring technical safety
W Nowakowski, T Ciszewski, Z Łukasik
Globalization and its Socio-Economic Consequences 4, 1788-1795, 2017
132017
Power supply safety of railway traffic control systems as a part of international transport safety
L Łukasik, T Ciszewski, J Wojciechowski
Conference Proceedings 16th International Scientific Conference …, 2016
122016
RailTopoModel and RailML–data exchange standards in railway sector
T Ciszewski, W Nowakowski, M Chrzan
Archives of Transport System Telematics 10, 2017
112017
Logistyczne zastosowania systemów informacyjnych
T Ciszewski, J Wojciechowski
Logistyka 3, 349-352, 2012
102012
Symulator pulpitu maszynisty
T Ciszewski, W Nowakowski, J Wojciechowski
Logistyka, 2819--2824, CD2, 2015
92015
Bezpieczeństwo danych w diagnostyce systemów sterowania ruchem kolejowym
Z Łukasik, W Nowakowski, T Ciszewski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17, 2016
82016
Definition of data exchange standard for railway applications
Z Łukasik, W Nowakowski, T Ciszewski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 113, 319-326, 2016
82016
Analiza przemieszczeń i preferencji komunikacyjnych na obszarze ROF opracowanie zespołu UTH Radom (umowa NR 1/KM4/2014 z dnia 21 maja 2014 r. między SITK Oddział w Krakowie a …
T Ciszewski, M Dębowska-Mróz, E Ferensztajn-Galardos, B Grad, ...
Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego miejskiego Radomskiego …, 2014
82014
Renovation of marine telematics objects in the process of exploitation
M Chrzan, M Kornaszewski, T Ciszewski
International Conference on Transport Systems Telematics, 337-351, 2018
72018
Economic analysis of the life-cycle cost structure for railway traffic control systems
T Ciszewski, W Nowakowski
Ekonomicko-manazerske spektrum 12 (1), 30-43, 2018
72018
Metody oceny wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo w transporcie
W Nowakowski, T Ciszewski, Z Łukasik
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 19, 2018
72018
Correlation method of calibrating multi-channel ultrasonic flow detector for the automatic testing rails and wheels
T Ciszewski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 61, 97-107, 2007
72007
Life-Cycle Cost analysis for rail control systems
T Ciszewski, W Nowakowski
Proceedings of the 17th International Scientific Conference Globalization …, 2017
62017
Ujednolicenie struktur danych stosowanych w diagnostyce systemów sterowania ruchem kolejowym
Z Łukasik, W Nowakowski, T Ciszewski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17, 995-998, 2016
62016
Extensible language for data description in diagnostic of traffic control systems
Z Łukasik, W Nowakowski, T Ciszewski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 113, 311-318, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20