Kamila Reczyńska
Kamila Reczyńska
PhD, Biology, Wrocław University
Zweryfikowany adres z biol.uni.wroc.pl
TytułCytowane przezRok
Combining biodiversity resurveys across regions to advance global change research
K Verheyen, P De Frenne, L Baeten, DM Waller, R Hédl, MP Perring, ...
BioScience 67 (1), 73-83, 2016
272016
Fungal biodiversity profiles 31–40
K Das, A Ghosh, D Chakraborty, J Li, L Qiu, A Baghela, M Halama, ...
Cryptogamie, Mycologie, 2017
152017
Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku
K Świerkosz, H Liberacka, M Łysiak, K Zając
RDOŚ we Wrocławiu, Wrocław, 2012
122012
Diversity and ecology of oak forests in SW Poland (Sudetes Mts.)
K Reczyńska
Phytocoenologia 45 (1-2), 85-105, 2015
92015
Global environmental change effects on plant community composition trajectories depend upon management legacies
MP Perring, M Bernhardt‐Römermann, L Baeten, G Midolo, H Blondeel, ...
Global change biology 24 (4), 1722-1740, 2018
82018
Compositional changes in thermophilous oak forests in Poland over time: do they correspond to European trends?
K Reczyńska, K Świerkosz
Applied Vegetation Science 20 (2), 293-303, 2017
62017
The spread of Impatiens parviflora DC
K Reczyńska, K Świerkosz, Z Dajdok
Central European oak forests–another stage of invasion, 401-411, 2015
52015
The spread of Impatiens parviflora DC. in Central European oak forests-another stage of invasion?
K Reczynska, K Swierkosz, Z Dajdok
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84 (4), 2015
52015
Variability of Abies alba-dominated forests in Central Europe
K Świerkosz, K Reczyńska, K Boublík
Central European Journal of Biology 9 (5), 495-518, 2014
52014
Muskau Arch Geopark in Poland (Central Europe)—Is it Possible to Integrate Geoconservation and Geoeducation into Biodiversity Conservation?
K Świerkosz, J Koźma, K Reczyńska, M Halama
Geoheritage 9 (1), 59-69, 2017
42017
Nowe stanowiska Clathrus archeri (Berk.) Dring Basidiomycota,(Phallales) na Dolnym Śląsku
M Halama, K Reczyńska, K Świerkosz
Przyroda Sudetów 13, 93-98, 2010
42010
Remarks about the diversity of mountain Norway spruce forest in the Sudetes, with particular reference to the Szczeliniec Massif (Stołowe Mts, Poland)
K Reczyńska, K Świerkosz
32013
Occurrence of Polypodium interjectum Shivas and P.× mantoniae Rothm
E SZCZĘŚNIAK, R PIELECH, I JĘDRZEJCZYK, K RECZYŃSKA, ...
Polish Sudety Mts, 2012
32012
Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską: Allyso-Sedion
K Świerkosz, E Szczęśniak, K Reczyńska
W: Mróz W.(red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych: przewodnik metodyczny …, 2010
32010
Orchis militaris L. na Dolnym Śląsku i terenach przyległych
K ŚWIERKOSZ, K RECZYŃSKA
Acta Botanica Silesiaca 5, 87-97, 2010
32010
Is the plant species composition of Silver fir mixed forest in the Polish highlands affected by air pollution and climate warming?
K Świerkosz, K Reczyńska, P Pech
Phytocoenologia 44 (1-2), 45-53, 2014
22014
8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
K Świerkosz, K RECZYŃSKA
W: MRÓZ W.(red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny …, 2012
22012
Flora roślin naczyniowych Parku Pilczyckiego przy ulicy Mącznej we Wrocławiu
K RECZYŃSKA, M MALICKI, M ŚLIWIŃSKI
Acta Bot. Siles 5, 77-86, 2010
22010
Zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum L. ponownie odnaleziona w rezerwacie „Góra Radunia”(Masyw Ślęży, Przedgórze Sudeckie)
K Reczyńska, K Świerkosz
Przyroda Sudetów 13, 35-37, 2009
22009
Killarney fern Trichomanes speciosum Willd. in Poland (2002–2008)–the state of population and protection perspective
K ŚWIERKOSZ, K RECZYŃSKA, M KRUKOWSKI
2*
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20