Obserwuj
Agnieszka Mrozińska
Agnieszka Mrozińska
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Innowacyjność gospodarek województw Polski Wschodniej–ocena, znaczenie, perspektywy
WM Gaczek, M Matusiak, A Mrozińska, H Ziółkowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011
112011
Zmiany strukturalne w przemyśle przetwórczym według województw w latach 1999–2010
A Mrozińska
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 157-172, 2013
9*2013
Zagadnienie złożoności w problematyce badawczej przemysłu
A Mrozińska
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 4 (29 …, 2015
32015
Effectiveness of Acquiring Structural Funds in Polish Big Cities in the Period 2007–2013
A Mrozińska
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2017
2*2017
Zmienność struktury nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w województwach w latach 2003-2015
A Mrozińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 75-84, 2017
22017
Struktura oraz skuteczność pozyskiwania środków na projekty unijne realizowane w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007-2013
A Mrozińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 57-69, 2017
22017
Efekty organizacji przestrzennej usieciowienia przedsiębiorstw intensywnie wykorzystujących wiedzę z punktu widzenia planowania przestrzennego
A Mrozińska
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 30 (1), 2016
22016
Kierunki kształcenia absolwentów szkół wyższych a zmiany na rynku pracy w Wielkopolsce
A Mrozińska
Studia Oeconomica Posnaniensia 5 (5), 2017
12017
Stopień złożoności kapitału społecznego w relacji do procesu adaptacji struktury zatrudnienia w regionach
A Mrozińska
Studia i Prace WNEiZ US 46, 129-140, 2016
12016
The issue of complexity in the research problems of industry
A Mrozińska
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2015
12015
Trwałość i stabilność w społeczno-gospodarczych systemach złożonych
A Mrozińska
Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3 …, 2019
2019
Proces adaptacji branży nowoczesnych przedsiębiorstw usługowych w ujęciu regionalnym
A Mrozińska
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły …, 2018
2018
Kierunki kształcenia absolwentów publicznych i niepublicznych szkół wyższych w Wielkopolsce
A Mrozińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 138-147, 2017
2017
Specialisations of University Graduates and Changes in the Labour Market in Voivodeships
A Mrozińska
Przedsiębiorczość-Edukacja= Entrepreneurship-Education 13, 391, 2017
2017
Impact of Changes in the Employment Structure on Labour Productivity in the Subregions of Lower Silesia and Greater Poland
A Mrozińska
Economic and Environmental Studies 17 (3 (43)), 527-537, 2017
2017
Education specializations of graduates at public and private universities in Greater Poland region
A Mrozińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 138-148, 2017
2017
Wybrane miasta wojewódzkie i ich otoczenie w procesie adaptacji struktur podmiotów gospodarczych nowych sektorów gospodarki
A Mrozińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 182-191, 2017
2017
Proces adaptacji struktur gospodarczych wielkich miast i ich otoczenia w zakresie nowych sektorów gospodarki
A Mrozińska
Studia Ekonomiczne 320, 46-60, 2017
2017
The Effects of Spatial Organization of Networking Knowledge-intensive Enterprises from the Point of View of Spatial Planning
A Mrozińska
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2016
2016
Changes in the Structure of Electricity Consumption by Consumers in Specific Voivodships in the Years 2001-2015
A Mrozińska
Journal of Quality and Environmental Studies 3 (2), 23-32, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20