Justyna Sarnowska
Justyna Sarnowska
SWPS Universytet Humanistycznospołeczny
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
TytułCytowane przezRok
„Peer groups and migration. Dialoguing theory and empirical research.”
I Grabowska, P Pustułka, N Juchniewicz, J Sarnowska, M Buler
Youth Working Papers, 2017
52017
DOUBLE TRANSITION: UNIVERSITY-TO-WORK ABROAD AND ADULTHOOD
J Sarnowska
Rocznik Lubuski 42 (2a), 215-228, 2016
52016
Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone w migrujących społecznościach lokalnych
I Grabowska, J Sarnowska
Przegląd Socjologii Jakościowej 13 (3), 6-28, 2017
32017
Grupy rówieśnicze (peer groups) a decyzje migracyjne
P Pustułka, J Sarnowska, I Grabowska
Rocznik Lubuski 44 (1), 277-303, 2018
2018
The changing meanings of work among university-educated young adults from a temporal perspective
J Sarnowska, D Winogrodzka, P Pustułka
Przegląd Socjologiczny 67 (3), 111-134, 2018
2018
Młodzi dorośli łączący studia z pracą Studium przypadku absolwentów socjologii i kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS
J Sarnowska, I Grabowska
Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa 9, 47-62, 2018
2018
Absolwenci nauk społecznych na rynku pracy
J Sarnowska
Youth Working Papers 3, 2016
2016
Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce?
J Sarnowska, L Głowacka, P Sobaś-Mikołajczyk, A Kalinowska, ...
Youth Working Papers 1, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–8