Justyna Sarnowska
Justyna Sarnowska
SWPS Universytet Humanistycznospołeczny
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
„Peer groups and migration. Dialoguing theory and empirical research.”
I Grabowska, P Pustułka, N Juchniewicz, J Sarnowska, M Buler
Youth Working Papers, 2017
122017
DOUBLE TRANSITION: UNIVERSITY-TO-WORK ABROAD AND ADULTHOOD
J Sarnowska
Rocznik Lubuski 42 (2a), 215-228, 2016
122016
The changing meanings of work among university-educated young adults from a temporal perspective
J Sarnowska, D Winogrodzka, P Pustułka
Przegląd Socjologiczny 67 (3), 111-134, 2018
92018
Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone w migrujących społecznościach lokalnych
I Grabowska, J Sarnowska
Przegląd Socjologii Jakościowej 13 (3), 6-28, 2017
92017
Efekty wąskiej i szerokiej socjalizacji dla trajektorii migracyjnych młodych dorosłych
J Sarnowska
Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 171 (1), 61-83, 2019
62019
Słabe państwo i solwatacja społeczna w obszarze łączenia pracy z rodzicielstwem
J Sarnowska, P Pustułka, I Wermińska-Wiśnicka
Studia Socjologiczne 2 (237), 135–162, 2020
22020
Nowe oblicza konfliktu ról wśród młodych Polek i Polaków w świetle łączenia rodzicielstwa ze studiami i pracą zawodową
I Mleczko, P Pustułka, J Sarnowska, M Buler
Przegląd Socjologii Jakościowej 15 (4), 106-129, 2019
22019
Tranzycyjny efekt jojo w sekwencjach społecznych młodych migrantów
D Winogrodzka, J Sarnowska
Przegląd Socjologii Jakościowej 15 (4), 130-153, 2019
12019
The comparative study of young migrants from Poland and Lithuania in the context of Brexit. Combining public statistics, web survey and asynchronous interviewing, Warsaw: SWPS …
DGI Blachnicka-Ciacek, D Hekiert, P Pustulka, J Sarnowska, A Trąbka, ...
Youth Working Papers, 2019
12019
Grupy rówieśnicze (Peer Groups) a decyzje migracyjne
P Pustułka, J Sarnowska, I Grabowska
Rocznik Lubuski 44 (1), 277-303, 2018
12018
Resources and pace of leaving home among young adults in Poland
P Pustulka, J Sarnowska, M Buler
Journal of Youth Studies, 1-17, 2021
2021
Od redaktorów
J Grotowska-Leder, SA Morimoto, I Kudlińska-Chróścicka, ...
2019
Dominika Winogrodzka
J Sarnowska
2019
Młodzi dorośli łączący studia z pracą Studium przypadku absolwentów socjologii i kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS
J Sarnowska, I Grabowska
Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa 9, 47-62, 2018
2018
Young people leaving Polish middle-towns: A multi-sited urban etnography of migration causes
P Pustułka, M Buler, J Sarnowska, N Juchniewicz
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, 2017
2017
Youth, migration and development with special focus on Central and Eastern Europe
P Pustułka, J Sarnowska, N Juchniewicz, M Buler
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, 2017
2017
Absolwenci nauk społecznych na rynku pracy
J Sarnowska
Youth Working Papers 3, 2016
2016
Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce?
J Sarnowska, L Głowacka, P Sobaś-Mikołajczyk, A Kalinowska, ...
Youth Working Papers 1, 2016
2016
Peer-groups and migration in selected local communities
P Pustułka, J Sarnowska, N Juchniewicz, M Buler
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–19