Follow
Irena Mytnik
Title
Cited by
Cited by
Year
Antroponimia Wołynia w XVI-XVIII wieku
I Mytnik
Katedra Ukrainistyki. Uniwersytet Warszawski, 2010
302010
Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI-XVII wieku
I Mytnik
Katedra Ukrainistyki, Uniwersytet Warszawski; Wydawnictwo KUL, 2019
272019
Słownik historyczno-etymologiczny antroponimów ziemi chełmskiej XVI-XVII wieku
I Mytnik
Katedra Ukrainistyki UW, 2017
152017
Słownik tematyczny polsko-ukraiński
ĚV Kononenko, I Mytnik, E Wasiak
Studia Ucrainica Varsoviensia 1, 2013
142013
Polsko-ukraińskie kontakty językowe w antroponimii historycznej
I Mytnik
Ukraina. Teksty i konteksty. Symbolae in Honorem Stefan Kozak/[pod red. B …, 2007
62007
Słownik tematyczny polsko-rosyjski
A Antoniuk, I Kononenko, W Mela-Cullen, I Mytnik, J Roguska, ...
Katedra Ukrainistyki UW, 2019
52019
Z ukraińskim na ty, cz. 1
S Delura, M Jeż, I Kononenko, I Mytnik, S Romaniuk, A Samadowa, ...
Warszawa, 2013
52013
Polish-ukrainian language contacts in old anthroponymy of the class society-an overview
I Mytnik
Language and society. Мова і суспільство, 53-59, 2010
52010
Ukraiński język prawny i prawniczy, cz. 1
O Borys, M Jeż, I Mytnik
Warszawa, Sowa, 2016
42016
Interferencja międzyjęzykowa w imiennictwie ziemi chełmskiej na tle kontaktów polsko-ukraińskich w dawnej antroponimii1
I MYTNIK
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ТА ГРАМАТИКИ I, 2014
42014
Odbicie stosunków językowych Polsko-ukraińskich w imiennictwie dawnego Województwa wołyńskiego (XXVI-XVII w.)
I Mytnik
Видавництво Олександри Гаркуші, 2011
42011
Słownik tematyczny polsko-rosyjski/pod red. I
A Antoniuk, I Kononenko, I Mytnik, W Mela-Cullen, J Roguska, ...
Kononenko. Warszawa: Sowa, 2019
32019
Antroponimia mieszczańska na obszarach kontaktowych polsko-ukraińskich w XVI–XVII wieku
I Mytnik
Studia Ucrainica Varsoviensia 6, 225-236, 2018
32018
Antroponimia szlachty ukraińskiej ziemi wołyńskiej i chełmskiej w XVI wieku
I Mytnik
Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej, 113-124, 2015
32015
Środki i sposoby identyfikacji szlachty polskiej w ziemi chełmskiej w XVII wieku
I Mytnik
Studia Ucrainica Varsoviensia 2, 113-120, 2014
32014
Identyfikacja mieszkanek pogranicza polsko-ukraińskiego w XVI-XVII wieku [w:] Beiträge zum 18
I Mytnik
Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav) 18, 177-185, 0
3
Slavonic First Names in the Ukrainian Anthroponymy of Polish-Ukrainian Borderland in the 16th Century
I Mytnik
Onomastikas Petijumi. Onomastic Investigations, 187-197, 0
3
Modlitwa Jezusowa jako dziedzictwo duchowe Polaków i Ukraińców
I Mytnik
Studia Ucrainica Varsoviensia 7, 97-108, 2019
22019
Badania imiennictwa wyznawców Kościoła unickiego diecezji chełmskiej
I Mytnik
Wydawnictwo UMCS, 2019
22019
Изучение украинского, русского и английского языков на кафедре украинистики Варшавского университета
И Кононенко, И Мытник
Фиолологическое образование в современных исследованиях: лингвистический и …, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20