Aldona Glińska-Neweś
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
A Glińska-Neweś
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej …, 2007
1972007
Pozytywny potencjał organizacji: wstęp do użytecznej teorii zarządzania, 286 s.
MJ Stankiewicz, A Glińska-Neweś, R Haffer, B Godziszewski, ...
Toruń:" Dom Organizatora", 2010
472010
Pozytywny Potencjał Organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa
A Glińska-Neweś
Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom …, 2010
432010
Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu
A Glińska-Neweś
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
222017
Positive Management. Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, 366 s.
MJ Stankiewicz, A Glińska-Neweś, R Lorenczewski, R Karaszewski, A Lis, ...
212014
PARADOKS WSPÓŁWYSTĘPOWANIA ORGANIZACYJNYCH ZACHOWAŃ OBYWATELSKICH I KONTRPRODUKTYWNYCH.
A Glińska-Neweś, A Lis
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
192016
Positive organizational potential, organizational commitment and organizational citizenship behaviour: a French/Polish comparison
D Peyrat-Guillard, A Glińska-Neweś
Journal of Positive Management 1 (1), 47-64, 2010
192010
The role of leadership in shaping interpersonal relationships in the context of positive organizational potential
A Lis, A Glińska-Neweś, M Kalińska
182015
I respect you and i help you: Links between positive relationships at work and organizational citizenship behaviour
D Peyrat-Guillard, A Glińska-Neweś
172014
Employee Interpersonal Relationships
A Glińska-Neweś
Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational …, 2013
162013
Key areas of positive organisational potential as accelerators of pro-developmental employee behaviours
A Glińska-Neweś, MJ Stankiewicz
Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational …, 2013
162013
Tendencje w ewolucji kultur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw na tle wyzwań globalizującego się otoczenia
A Glińska-Neweś
Przegląd Organizacji, 8-12, 2001
152001
Strategie kształtowania kultury organizacyjnej
A Glińska-Neweś
Organizacja i Kierowanie, 55-60, 1999
151999
Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji
R Haffer, A Glińska-Neweś
Zarządzanie i Finanse 11 (4 part 1), 2013
132013
Pozytywna kultura organizacyjna jako pożądany efekt pozytywnego potencjału organizacji
A Glińska-Neweś
Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom …, 2010
112010
Innovations among people how positive relationships at work can trigger innovation creation
A Glińska-Neweś, A Sudolska, A Karwacki, J Górka
Technická univerzita v Liberci, 2017
102017
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR.
A Glińska-Neweś, D Szostek
International Journal of Contemporary Management 17 (1), 2018
72018
Innowacyjność w podmiotach ekonomii społecznej w Polsce. Studium jakościowe
A Karwacki, A Glińska-Neweś
ekonomia społeczna, 21-42, 2015
72015
The opportunities of engaging FinTech companies into the system of cross-border money transfers in Ukraine
Y Petrushenko, L Kozarezenko, A Glinska-Newes, M Tokarenko, M But
Investment Management & Financial Innovations 15 (4), 332-344, 2018
62018
WIĘZI OSOBISTE JAKO KOMPONENT RELACJI BIZNESOWYCH W OCENIE REPREZENTANTÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW.
A Glińska-Neweś, A Sudolska, I Escher
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
62016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20