Follow
Monika Szulecka
Monika Szulecka
Instytut Nauk Prawnych PAN
Verified email at inp.pan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ukrainian migration to Poland: a “local” mobility?
Z Brunarska, M Kindler, M Szulecka, S Toruńczyk-Ruiz
Ukrainian migration to the European Union, 115-131, 2016
592016
The economic integration of Ukrainian and Vietnamese migrant women in the polish labour market
M Kindler, M Szulecka
Journal of Ethnic and Migration Studies 39 (4), 649-671, 2013
492013
Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców
A Górny, P Kaczmarczyk, M Szulecka, M Bitner, U Siedlecka, ...
WiseEuropa, 2018
372018
Care needs and migration for domestic work: Ukraine-Poland
M Kindler, A Kordasiewicz, M Szulecka
International Labour Organisation, Geneva, 2016
312016
Paradoxes of formal social control. Criminological aspects of foreigners' access to the Polish territory and labour market
M Szulecka
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława …, 2016
142016
Regulating movement of the very mobile: Selected legal and policy aspects of Ukrainian migration to EU countries
M Szulecka
Ukrainian Migration to the European Union, 51-71, 2016
132016
Migrant economic institutions and their environmental influence: A case study of trade centers located in Wolka Kosowska
N Klorek, M Szulecka
Research Report 3, 2013, 2013
122013
The Right to be Exploited: Vietnamese Workers in Poland
M Szulecka
van den Anker Ch., van Liempt I., Human Rights and Migration. Trafficking …, 2012
112012
Wybrane aspekty integracji imigrantów: w poszukiwaniu mechanizmów sprzyjających dalszemu napływowi cudzoziemców do Polski [Selectedaspects of imigrant integration: Searching …
A Górny, M Kindler, A Piekut, R Stefańska, M Szulecka
Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, 188-231, 2010
102010
Przejawy nielegalnej migracji w Polsce
M Szulecka
Archiwum Kryminologii, 191-268, 2016
92016
Rozwój polityki migracyjnej Polski: otwarcie granicregulowanie imigracji-kontrolowane otwarcie
R Stefańska, M Szulecka
Biuletyn migracyjny, 2014
92014
Bezpieczny status prawny jako determinanta awansu ekonomiczno-zawodowego odmiennych grup imigrantów w Polsce
R Stefańska, M Szulecka
Central and Eastern European Migration Review 2 (1), 91-115, 2013
92013
Migranckie instytucje ekonomiczne i ich wpływ na otoczenie
N Klorek, M Szulecka
Przykład centrów handlowych w Wólce Kosowskiej, Stowarzyszenie Interwencji …, 2013
82013
Development of migration policies of the Czech Republic, Hungary and Poland–on the way to maturity
M Lesińska, R Stefańska, M Szulecka
Immigration puzzles. Comparative analysis of the Czech Republic, Hungary and …, 2011
82011
Polityka migracyjna w Polsce oraz jej wpływ na napływ i osiedlanie się imigrantów
M Duszczyk, M Lesińska, R Stefańska, M Szczepański, M Szulecka
W: Górny A, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesinska, M. Okólski. Transformacja …, 2010
82010
Poland-Country Report: Legal and Policy Framework of Migration Governance
M Szulecka, M Pachocka, K Sobczak-Szelc
72018
Integracja ekonomiczna migrantek na polskim rynku pracy–przyczynek do badań.[Economic integration of women migrant on the Polish labour market–a research case.]
M Kindler, M Szulecka
Migracje kobiet przypadek Polski, 138-160, 2010
62010
Migration policy considerations
M Lesińska, R Stefańska, M Szulecka
Immigration to Poland: Policy, employment, integration, 197-209, 2010
62010
Border Management and Migration Controls in Poland
M Szulecka
52019
Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców. Raport z badań
A Górny, P Kaczmarczyk, M Szulecka, M BIT-NER, M Okólski, U Siedlecka, ...
Warsaw: WISE Europa and Centre of Migration Research University of Warsaw …, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20