Wojciech Siwak
Wojciech Siwak
Starszy wykładowca, Uniwersytet w Białymstoku
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Estetyka rocka
W Siwak
Semper, 1993
171993
Matrix i pół-Matrix czyli rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona jako wyzwania dla tożsamości, kultury, sztuki i edukacji
W Siwak
Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, 355-388, 2016
72016
Audiosfera na przełomie stuleci
W Siwak
Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, 153-177, 2002
3*2002
Hipertekstualna podróż przez wirtualne ŝwiaty
W Siwak
http://labfiz.uwb.edu.pl/ptf/echa/w_siwak/wirtual/wirtual.htm, 1998
31998
Hipertekstualna podróż przez wirtualne światy
W Siwak
Intermedialność w kulturze końca XX wieku, 143-160, 1998
31998
Cyfrowe posiadanie, pobieranie i udostępnianie oraz bogowie cyfrowych światów
W Siwak
Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, red. Wojciech J. Burszta …, 2015
2*2015
Autobiografizm w sieci – autobiografia jako baza danych
W Siwak
Autobiografizm w kulturze współczesnej, red. K. Citko, M. Morozewicz, 135-159, 2012
2*2012
Wirtualna rzeczywistość - ucieczka czy wyzwolenie
W Siwak
Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S. Krzemień-Ojak, 43-53, 1997
2*1997
Hasłowe pragnienia w muzyce rockowej
W Siwak
Estetyka pragnień, red. J. Brach Czaina, 73-100, 1988
2*1988
Tożsamość a media globalne - wirtualne tożsamości cyberprzestrzeni
W Siwak
Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej …, 2001
1*2001
Problemy edukacji w erze cyborgów. Spojrzenie z dystansu
W Siwak
Parezja Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk …, 2017
2017
Sound design i produkcja muzyczna a tworzenie wirtualnej audiosfery. O potrzebie integracji wizualnego i audialnego designu.
W Siwak
Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования : сб. науч. ст. по …, 2017
2017
Historia muzycznej popkultury Białegostoku, cz. I. Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte, czyli między swojskością a miejskością
W Siwak
Sztuka i nie-sztuka. Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej …, 2015
2015
Kultura 2.0 jako przestrzeń współczesnej młodzieży
W Siwak
Młodzież – kultura – tożsamość, red. T. Bajkowski, K. Sawicki, 249-274, 2012
2012
Folk, muzyka korzeni, muzyka świata. Między poszukiwaniem tradycji a tradycją urynkowioną
W Siwak
Twórczość ludowa, niech się pod strzechą nie chowa! Szanse i zagrożenia dla …, 2011
2011
Sampling jako prowokacja. O kulturze remiksu i cyfrowej kradzieży
W Siwak
Artystów gry z kulturą, 2009
2009
E-learning a edukacja artystyczna – możliwości i ograniczenia
W Siwak
Współczesne problemy kształcenia na odległość, 2008
2008
Elektroniczny dozór przestępców a instytucja probacji – ku społeczeństwu panoptycznemu
W Siwak
Profilaktyka i readaptacja społeczna - od teorii do doświadczeń …, 2006
2006
Muzyka etniczna w globalnej kulturze - wędrówka tożsamości?
W Siwak
Region - Tożsamość - Edukacja, 2005
2005
Problematyka wartości artystycznych i estetycznych w muzyce rockowej
W Siwak
Wpływ różnych gatunków muzyki na pobudzenie i rozwinięcie zainteresowań …, 1997
1997
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20