Bartosz Sławecki
Bartosz Sławecki
Poznan University of Business and Economics
Verified email at ue.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Zatrudnianie po znajomości: kapitał społeczny na rynku pracy
B Sławecki
Wydawnictwo CH Beck, 2011
272011
„Chcemy pracy!”–motywacje i oczekiwania studentów wobec uczelni ekonomicznych
B Sławecki, A Wach-Kąkolewicz
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 25 (3), 149-165, 2012
112012
Paradigms in qualitative research
B Sławecki
Qualitative methodologies in organization studies, 7-26, 2018
82018
Kapitał społeczny organizacji, a koszty transakcyjne,[w:] Januszek H.(red.)
B Sławecki
Kapitał społeczny we wspólnotach, 325, 2005
62005
Opowieści o tworzeniu organizacji. Historiografia przedsiębiorczości jako program badawczy i praktyczny.
M Kostera, B Sławecki
Problemy Zarzadzania 12 (3), 2014
52014
Rola uczelni ekonomicznych w kształtowaniu postaw wobec rynku pracy-od oczekiwań studentów do kształtowania potencjału do zatrudnienia
B Sławecki
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 63-78, 2012
42012
Badanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
S Białowąs, D Buttler, P Idczak, T Klimanek, T Olejniczak, B Sławecki, ...
Analiza wyników I edycji badania, 2013
32013
Antropologia peryferyjnego rynku pracy-rola kultury w wyjaśnianiu procesu zatrudniania pracowników w mikroprzedsiębiorstwach
B Sławecki
Problemy Zarządzania, 129-153, 2011
32011
Rola kapitału społecznego w zatrudnianiu pracowników w mikroprzedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego
B Sławecki
Rozprawy Akademickie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2009
32009
" Z niewielką pomocą moich krewnych..."-rola więzi rodzinnych w poszukiwaniu nowych pracowników w małym przedsiębiorstwie
B Sławecki
Problemy Zarządzania 8 (4 (30) Przedsiębiorczość rodzinna), 130-149, 2010
22010
Kapitał społeczny organizacji a koszty transakcyjne
B Sławecki
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 320-330, 2005
22005
Sieci społeczne: ułomność rynku pracy czyjego naturalna właściwość?
B Sławecki
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 171-187, 2006
12006
Dwoje we mnie: eksploracja i opis struktury tożsamości profesjonalnej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
B Sławecki
Studia Oeconomica Posnaniensia 5 (3 Nauczyciel akademicki w systemie …, 2017
2017
Współczesne przestrzenie pracy
K Rychlicka-Maraszek, A Ostaszewska, D Jaworska, B Sławecki, R Krenz
Difin SA, 2016
2016
Społeczne (de) konstruowanie tożsamości profesjonalnej menedżerów w procesie zwolnień pracowniczych.
M Ławrynowicz, B Sławecki
Problemy Zarzadzania 12, 2014
2014
Perspektywy rozwoju studium pedagogicznego w uczelni ekonomicznej. Na przykładzie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
A Andrzejczak, J Minkiewicz-Najtkowska, A Ostaszewska, B Sławecki
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 9-21, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16