Orhan Cinar
Orhan Cinar
Atatürk Üniversitesi İİBF
Zweryfikowany adres z atauni.edu.tr
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri
O Çınar, E Teyfur, M Teyfur
İnönü üniversitesi eğitim fakültesi dergisi 7 (11), 47-64, 2006
3282006
Örgütsel iletişim ve iş tatmini ilişkisi: Bir uygulama
F Karcıoğlu, K Timuroğlu, O Çınar
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2009
1332009
A motivation study on the effectiveness of intrinsic and extrinsic factors
O Çınar, Ç Bektaş, I Aslan
Economics and Management 16 (5), 690-695, 2011
1122011
The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: a survey study in the province of Erzurum, Turkey
O Çınar, F Karcıoğlu, ZD Alioğulları
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 314-321, 2013
992013
Serbest muhasebeci mali müşavirlerin (SMMM) etik algıları: Erzurum örneği
O Çınar, S Güney
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (2), 91-106, 2012
622012
The relationships among organizational cynicism, job insecurity and turnover intention: A survey study in Erzurum/Turkey
O Çınar, F Karcıoğlu, İ Aslan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 429-437, 2014
592014
Okul müdürlerinin iletişim sürecindeki etkililiği
O ÇINAR
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010
592010
The relationship between cyber loafing and organizational citizenship behavior: A survey study in Erzurum/Turkey
O Çınar, F Karcıoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 207, 444-453, 2015
522015
Developing strategies for the future of healthcare in Turkey by benchmarking and SWOT analysis
I Aslan, O Çınar, Ü Özen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 230-240, 2014
462014
Exploring perceived stress among students in Turkey during the COVID-19 pandemic
I Aslan, D Ochnik, O Çınar
International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (23), 8961, 2020
382020
Öğretmenlerin problem çözme becerileri
O Çınar, A Hatunoğlu, Y Hatunoğlu
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 215-226, 2009
332009
Creating strategies from tows matrix for strategic sustainable development of Kipaş Group
I Aslan, O Çınar, V Kumpikaitė
Journal of Business Economics and Management 13 (1), 95-110, 2012
292012
Kalabalık sınıfların öğretmen ve öğrenciye etkisi
O Çınar, A Temel, N Beden, S Göçgen
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9, 2004
272004
Bir aile şirketinin kurumsallaşması: Yeniden yapılandırma ve varislerin yönetime hazırlanması süreci
İ Aslan, O Çınar
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2 (1), 89-97, 2010
26*2010
Eğitim ve sağlık alanı çalışanlarının iş stresi düzeyleri
O Çınar
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 9 (33), 101-121, 2010
242010
The relationship between strategic management, institutionalization and human resource management: a survey study with family businesses located in the northeast Anatolia sub …
O Çınar, F Karcıoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 835-842, 2013
232013
Örgütsel Kültür ve Yöneticilerde Kendini Geliştirme: Elektronik ve Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama
O Çınar
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi). Erzurum, 1999
22*1999
İş yaşamında iş tatmini, örgütsel özdeşleme ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Erzurum’da bir kamu kurumu örneği
O Çınar, F Karcıoğlu, K Akdaş
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4 (3), 121-136, 2016
202016
Improving a short and long-term suppliers development plan
I Aslan, E Sis, O Çınar, Ç Bektaş
Economics and Management 16, 2011
182011
The level of job satisfaction in public sector: A survey study in the province of Ağrı, Eastern Anatolia, Turkey
O Çınar, F Karcıoğlu
Economics and Management 17 (2), 712-718, 2012
152012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20