Urszula Kobylinska
Urszula Kobylinska
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Upper Paleolithic Symbol Systems of the Russian Plain: Cognitive and Comparative Analysis [and Comments and Reply]
A Marshack, HG Bandi, J Christensen, A Gallus, J Gunn, AB Johansen, ...
Current Anthropology 20 (2), 271-311, 1979
961979
Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy
J Ejdys, U Kobylińska, A Lulewicz-Sas
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012
832012
Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001: 2015
U Kobylińska
Ekonomia i Zarządzanie 6 (1), 2014
202014
Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001: 2015
U Kobylińska
Ekonomia i Zarządzanie 6 (1), 2014
202014
Public sector innovativeness in Poland and in Spain–comparative analysis
U Kobylińska
International Journal of Contemporary Management 2015 (Numer 14 (2)), 7-22, 2015
132015
Young people on the labour market in Poland? the point of view of the employer
U Kobylińska, E Rollnik-Sadowska, J Samul
Oeconomia Copernicana 8 (4), 553-568, 2017
112017
Inicjatywy lokalne na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Podlasia–formy wsparcia
U Kobylińska
Zarządzanie Publiczne 12 (4), 43-58, 2010
112010
Influence of personal variables on entrepreneurial intention: a comparative study between Poland and Spain
JA Martínez-González, U Kobylińska
Engineering Management in Production and Services 11 (1), 2019
102019
Mierniki sprawności usług publicznych
U Kobylińska
International Journal of Contemporary Management 12 (2), 2013
102013
Kierunki etnoarcheologicznego badania ceramiki: przeglad problematyki.(L'ethnoarchéologie dans les recherches sur la céramique. Revue de principales tendances)
U KOBYLINSKA, Z KOBYLINSKI
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Warszawa 29 (1), 43-53, 1981
101981
Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu systemów zarządzania placówkach samorządu terytorialnego [w:] Polska Wschodnia–zarządzanie rozwojem, pod red
U Kobylińska, E Glińska
B. Plawgo, WSAP, Białystok, 2008
92008
Zintegrowane systemy zarządzania
J Ejdys, U Kobylińska, A Lulewicz, J Tarasiuk
Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem. Białystok …, 2005
92005
Orientacja na jakość w administracji publicznej
U Kobylińska
Administracja Publiczna 2, 64-75, 2013
82013
Development of research on the university entrepreneurship ecosystem: trends and areas of interest of researchers based on a systematic review of literature
U Kobylińska, JJ Lavios
Oeconomia Copernicana 11 (1), 117-133, 2020
72020
Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie podlaskim
U Kobylińska, A Kozłowski, E Rollnik-Sadowska, J Samul
Politechnika Białostocka, 2016
72016
Innowacje w administracji publicznej w Polsce na poziomie samorządu lokalnego
U Kobylińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 142-152, 2015
72015
Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy: teoria i praktyka
J Ejdys, U Kobylińska, A Lulewicz
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2006
72006
Oczekiwania pokolenia Y wobec rynku pracy na przykładzie Polski i Hiszpanii
W Piątek, U Kobylińska
Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania …, 2018
62018
European Union support in the improvement of quality management systems in administration offices in Poland
U Kobylińska
Public Policy and Administration 15 (1), 9-24, 2016
62016
Struktura wielkościowa zespołów ceramiki na stanowiskach wielowarstwowych: metody analizy i możliwości poznawcze
WFC ZABYTKOWEJ, JNIBI STRATYFIKACYJNEJ
Archeologia Polski 38 (2), 1993
61993
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20