Aleksandra Romanowska
Aleksandra Romanowska
Gdansk University of Technology
Verified email at pg.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Integration of a multilevel transport system model into sustainable urban mobility planning
R Okraszewska, A Romanowska, M Wołek, J Oskarbski, K Birr, K Jamroz
Sustainability 10 (2), 479, 2018
762018
Experiences and challenges in fatality reduction on polish roads
K Jamroz, M Budzyński, A Romanowska, J Żukowska, J Oskarbski, ...
Sustainability 11 (4), 959, 2019
192019
Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe-zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?
A RoMAnoWSKA, K Jamroz
Transport miejski i regionalny, 4-13, 2015
132015
Assessing highway travel time reliability using Probe Vehicle Data
P Olszewski, T Dybicz, K Jamroz, W Kustra, A Romanowska
Transportation Research Record 2672 (15), 118-130, 2018
102018
A Study of Transport Behaviour of Academic Communities
A Romanowska, R Okraszewska, K Jamroz
Sustainability 11 (13), 3519, 2019
92019
Ruchotwórczość wielkopowierzchniowych obiektów handlowych trzeciej generacji na przykładzie Trójmiasta
A Romanowska, K Jamroz
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2012
62012
Ruchotwórczość wielkopowierzchniowych obiektów handlowych trzeciej generacji na przykładzie Trójmiasta
A Romanowska, K Jamroz
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2012
62012
Metodyka budowy prognostycznego modelu transportowego na przykładzie Miasta Gdańska
K Birr, K Maciasz, A Romanowska, M Zawisza
Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2012
52012
The effect of university campuses on the modal split of polish cities
R Okraszewska, A Romanowska, K Jamroz
Intelligent Transport Systems and Travel Behaviour, 65-74, 2017
42017
Transportowy Model Symulacyjny Miasta Gdańska
K Jamroz, W Kustra, T Budziszewski, K Birr, K Maciasz, A Romanowska, ...
Biuro Rozwoju Gdańska, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Gdańsk, 2012
42012
Review of methods for assessing traffic conditions on basic motorway and expressway sections
A Romanowska, K Jamroz, P Olszewski
Archives of Transport 52, 7-25, 2019
32019
Universities as Part of the Urban Transport System—Analysis Using the Example of the Gdansk University of Technology and Medical University of Gdansk
A Romanowska, R Okraszewska, K Jamroz
TranSopot Conference, 119-128, 2016
32016
Problemy modelowania liczby podróży generowanych i absorbowanych na przykładzie Gdańska
A Romanowska, K Jamroz, T Budziszewski
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2012
32012
Development of the new Polish method for capacity analysis of motorways and expressways
P Olszewski, T Dybicz, W Kustra, A Romanowska, K Jamroz, K Ostrowski
Archives of Civil Engineering 66 (4), 2020
12020
Analysis of the impact of socio-economic development on road safety based on the example of Baltic Sea Region countries
K Jamroz, A Romanowska, M Budzyński
18th International Conference Road Safety on Five Continents (RS5C 2018 …, 2018
12018
Segmentation of academic community for the purposes of mobility plan development–case study of Gdansk University of Technology
R Okraszewska, A Romanowska, K Jamroz
IATED, 2016
12016
Pedestrian road safety management
A Romanowska, K Jamroz, L Gumińska
27th Eur. Conf. Oper. Res.,(Glasgow, 2015), 0
1
Comparison of Traffic Flow Models with Real Traffic Data Based on a Quantitative Assessment
A Romanowska, K Jamroz
Applied Sciences 11 (21), 9914, 2021
2021
Makroskopowe modele ruchu potoku pojazdów na odcinkach międzywęzłowych autostrad i dróg ekspresowych
A Romanowska
2019
Rosyjskie wpływy w Niemczech
A Romanowska
Wiedza Obronna, 32-57, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20