Obserwuj
Oleksandr Radchenko
Oleksandr Radchenko
Inne imiona/nazwiskaОлександр Радченко
University of Gdansk Faculty of Social Sciences
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення: монографія
ОВ Радченко
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр, 2009
1312009
Категорія «механізм» у системі державного управління
ОВ Радченко
Держава та регіони 2009 (3), 64-69, 2009
1052009
Родові ознаки категорії механізм в соціальних науках
ОВ Радченко
Публічне управління: теорія та практика, 19-25, 2013
902013
Громадський контроль в системі публічного управління як ефективний інструмент експертизи державно-управлінських рішень
М Іжа, О Радченко
Публічне управління: теорія та практика 4 (12), 74-79, 2012
782012
Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі:[монографія]
ОВ Радченко, ІГ Савченко
Х.: Вид-во ХНУВС 200, 2008
70*2008
Application of open and specialized geoinformation systems for computer modelling studying by students and PhD students
A Iatsyshyn, A Iatsyshyn, V Kovach, I Zinovieva, V Artemchuk, O Popov, ...
CEUR Workshop Proceedings, 2020
552020
Влада і вибори: інституційна взаємодія в демократичному суспільстві:[монографія]
ОВ Радченко
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр, 2006
422006
Iнституцiйна взаємодiя народовладдя та органiв державної влади у виборах: автореф. дис.… к. держ. упр.: спец. 25.00. 01 “Теорiя та iсторiя державного управлiння”-Х., 2004
ОВ Радченко
28*2004
Публічний діалог в системі політичної культури демократичного суспільства: монографія
ОМ Крутій, ОВ Радченко
Харків: Вид-во АДНДУ, 320, 2015
272015
Assessment of the physical health of students of middle and upper grades
I Bakiko, S Savchuk, V Dmitruk, О Radchenko, S Nikolaev
Journal of Physical Education and Sport 20 (1), 2020
242020
Україна медійна: на порозі інформаційної революції: монографія/Олександр Бухтатий, Олександр Радченко, Гліб Головченко;[за наук. ред. Радченка ОВ]
ОЄ Бухатий
Київ: Панасенко [вид.], 2015
24*2015
Principles of natural capital preservation in the context of strategy of state environmental safety
O Radchenko, V Kovach, O Radchenko, O Kriukov, L Sydorchuk, ...
E3S Web of Conferences 280, 09024, 2021
232021
Analysis of platforms and tools of open study in the conditions of postmodern education
D Dzvinchuk, O Radchenko, O Kachmar, I Myskiv, N Dolinska
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 12 (3), 125-143, 2020
212020
Cinnisna systema suspil’stva jak mehanizm demokratychnogo derzhavotvorennja: monografija/Oleksandr Radchenko
OV Radchenko
H.: Vyd–vo HarRI NADU “Magistr, 2009
21*2009
Ціннісний вимір трансформації державно-політичного режиму в Україні
ОВ РАДченко
ОВ Радченко–дис.... д-ра наук держ. упр 25, 2010
172010
Державна політика в галузі освіти: курс лекцій
АЄ Тамм, ОВ Радченко
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр, 2006
162006
Стратегія розвитку туристичної галузі України в умовах невизначенності
О Радченко, С Горбаченко
Економіка та суспільство, 2021
152021
Моделювання інформаційної взаємодії між органами публічної влади та суспільством
О РАДченКО, С ПОгОРєлий
Публічне управління: теорія та практика 3 (11), 77-85, 2012
152012
Основи партнерської взаємодії держави і приватного сектору
ОМ Крутій, ОВ Радченко
Ефективність державного управління, 72-79, 2018
142018
Україна в пошуках аксіологічного підґрунтя національної ідеї
О Радченко
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІНАДУ, 48-54, 2008
142008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20