Follow
Piotr Radziszewski
Piotr Radziszewski
Profesor budownictwa, Politechnika Warszawska
Verified email at il.pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Nawierzchnie asfaltowe: podręcznik akademicki
J Piłat, P Radziszewski
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007
1322007
Modified asphalt mixtures resistance to permanent deformations
P Radziszewski
Journal of Civil Engineering and Management 13 (4), 307-315, 2007
952007
Quality assessment of bituminous binders based on the viscoelastic properties: polish experience
P Radziszewski, KJ Kowalski, JB Król, M Sarnowski, J Piłat
Journal of Civil Engineering and Management 20 (1), 111-120, 2014
402014
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych
M Kalabińska, J Piłat, P Radziszewski
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003
402003
Rheological behaviour of n-alkane modified bitumen in aspect of Warm Mix Asphalt technology
JB Król, KJ Kowalski, P Radziszewski, M Sarnowski
Construction and Building Materials 93, 703-710, 2015
352015
Wykorzystanie zużytych opon samochodowych w budownictwie drogowym
R Horodecka, M Kalabińska, J Piłat, P Radziszewski, D Sybilski
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2002
292002
Asphalt pavements
J Piłat, P Radziszewski
Warsaw, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKiŁ, 2004
22*2004
Influence of amount of crumb rubber of used car tires and heating time on rubber asphalt properties
P Radziszewski, J Piłat, A Plewa
The Nineteenth International Conference on Solid waste technology and …, 2004
172004
Modelowanie trwałości zme̜czeniowej modyfikowanych kompozytów mineralno-asfaltowych
P Radziszewski
Wydaw. Politech., 1997
171997
Modelowanie trwałości zmęczeniowej modyfikowanych kompozytów mineralno-asfaltowych
P Radziszewski
Wydaw. PB, 1997
171997
Asphalt rubber as an alternative of polymer modified bitumen
P Radziszewski, J Piłat, M Sarnowski, KJ Kowalski, J Król, DZ Krupa
Proceedings of Asphalt Rubber, 475-488, 2012
162012
Bitumen fluxes of vegetable origin
I Gawel, J Pilat, P Radziszewski, L Niczke, J Krol, M Sarnowski
Polimery 55 (1), 55-60, 2010
162010
Wpływ modyfikacji elastomerem SBS na właœciwoœci reologiczne lepiszczy asfaltowych
P RADZISZEWSKI
Polimery 53 (7-8), 559, 2008
162008
Materiały drogowe i nawierzchnie asfaltowe
P Radziszewski, M Kalabińska, J Piłat
PB, 1995
161995
Laboratory and Field Investigations of Polymer and Crumb Rubber Modified Bitumen
JB Król, P Radziszewski, KJ Kowalski, M Sarnowski, P Czajkowski
Journal of Civil Engineering and Architecture 8 (10), 2014
142014
Ocena kohezji lepiszczy drogowych na podstawie badania ciągliwości w funkcji temperatury
P RADZISZEWSKI, M KALABINSKA, J PIŁAT
Drogi i mosty, 101-113, 2002
132002
Wykorzystanie miału gumowego ze zużytych opon samochodowych do modyfikacji asfaltów drogowych
P Radziszewski, M Kalabińska, J Piłat
Elastomery 5 (4), 8-16, 2001
132001
Właściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych z dodatkiem parafin nowej generacji
JB Król, P Radziszewski, K Kowalski, P Świeżewski
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria …, 2012
112012
Właściwości lepiszczy asfaltowych modyfikowanych parafinami nowej generacji
J Król, K Matraszek, J Piłat, P Radziszewski, K Kowalski
Projekt MMAC–cz 1, 72-76, 0
11
Mieszanki mineralno-asfaltowe z dodatkiem miału gumowego i wapna hydratyzowanego
J Piłat, M Kalabińska, P Radziszewski
Materiały Budowlane, 60-62, 2000
102000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20