Obserwuj
Karol Krajewski
Karol Krajewski
dr Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych w Warszawie, wcześniej Mazowiecka Uczelnia Medyczna
Brak zweryfikowanego adresu e-mail - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Risk of food losses and potential of food recovery for social purposes
B Bilska, M Wrzosek, D Kołożyn-Krajewska, K Krajewski
Waste Management 52, 269-277, 2016
912016
Marketing żywności
H Górska-Warsewicz, M Świątkowska, K Krajewski
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013
472013
Organic private labels as sources of competitive advantage—The case of international retailers operating on the Polish market
H Górska-Warsewicz, S Żakowska-Biemans, M Czeczotko, ...
Sustainability 10 (7), 2338, 2018
232018
Model zintegrowanej komunikacji rynkowej: aspekty zarządzania produktem i marką na rynku żywności
H Górska-Warsewicz, M Świątkowska, K Krajewski
Wydawnictwo SGGW, 2009
202009
Określenie skali i przyczyn strat żywności w handlu detalicznym na przykładzie mleka i jego przetworów
M Wrzosek, B Bilska, D Kolozyn-Krajewska, K Krajewski, A Kondraszuk
Żywność Nauka Technologia Jakość 21 (2), 2014
192014
Rolnictwo i produkty ekologiczne wspierane działaniami promocyjnymi
K Krajewski, M Świątkowska
Przemysł Spożywczy 60 (12), 6-11, 2006
182006
Nieracjonalne wykorzystanie żywności–perspektywa globalna i odpowiedzialności społecznej
M Wrzosek, D Kołożyn-Krajewska, K Krajewski
W: P. Bartkowiak, T. Bernat (red. nauk.), Prace Studentów i Młodych …, 2012
152012
Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej
K Krajewski, B Borkowski
Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2002
142002
Innowacje w procesach dystrybucji i sprzedaży produktów żywnościowych
A Tul-Krzyszczuk, K Krajewski
Marketing i rynek, 774-789, 2014
122014
Food losses and food waste in the context of sustainable development of the food sector
B Bilska, M Wrzosek, D Kołożyn-Krajewska, K Krajewski
Chinese Business Review 14 (9), 452-462, 2015
112015
Zrównoważony rozwój sektora żywnościowego a ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności
B Bilska, M Wrzosek, K Krajewski, D Kołożyn-Krajewska
Journal of Agribusiness and Rural Development 2015 (1644-2016-135468), 2015
112015
Ograniczenie strat produktów mleczarskich w handlu detalicznym jako element społecznie odpowiedzialnego biznesu
M Wrzosek, B Bilska, D Kołożyn-Krajewska, K Krajewski
Roczniki (Annals) 2014 (1230-2016-99549), 2014
102014
Ryzyko powstawania strat i marnotrawstwa żywności, a możliwość ich ograniczenia
D Kołożyn-Krajewska, M Wrzosek, B Bilska, K Krajewski
W: Technologia produkcji i bezpieczeństwo żywności. PTTŻ, Kraków, 5-16, 2014
102014
Factors limiting the development of the organic food sector—Perspective of processors, distributors, and retailers
H Górska-Warsewicz, S Żakowska-Biemans, D Stangierska, ...
Agriculture 11 (9), 882, 2021
92021
Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
K Krajewski
Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Studies & Proceedings of Polish …, 2010
92010
Koncepcja zintegrowanej komunikacji rynkowej.[W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka-trendy i kierunki rozwoju. Red. G. Rosa, A. Smalec
H Górska-Warsewicz, K Krajewski, M Świątkowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 49-56, 2008
92008
Przyczyny, kierunki rozwoju i segmentacja rynku żywności prozdrowotnej na tle doświadczeń światowych
K Krajewski
Żywność Nauka Technologia Jakość, 21, 1999
91999
Zastosowanie analizy ryzyka do opracowania innowacyjnego systemu ograniczania strat i marnowania żywności w handlu detalicznym (system MOST)
M Wrzosek, B Bilska, D Kolozyn-Krajewska, K Krajewski
Żywność Nauka Technologia Jakość 24 (2), 2017
82017
Food waste-four dimensions of security: economic, social, energy and environmental
K Krajewski, M Lipinska, M Wrzosek, B Bilska, D Kolozyn-Krajewska
Intercathedra 32 (2), 2016
82016
Ocena strat i marnotrawstwa żywności w obiektach handlowych a działania strategiczne handlu-wyniki badań
M Wrzosek, D Kołożyn-Krajewska, K Krajewski
Marketing i Rynek, 835-849, 2014
82014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20