Obserwuj
Karol Krajewski
Karol Krajewski
dr Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych w Warszawie, wcześniej Mazowiecka Uczelnia Medyczna
Brak zweryfikowanego adresu e-mail - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Risk of food losses and potential of food recovery for social purposes
B Bilska, M Wrzosek, D Kołożyn-Krajewska, K Krajewski
Waste Management 52, 269-277, 2016
962016
Marketing żywności
H Górska-Warsewicz, M Świątkowska, K Krajewski
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013
472013
Organic private labels as sources of competitive advantage—The case of international retailers operating on the Polish market
H Górska-Warsewicz, S Żakowska-Biemans, M Czeczotko, ...
Sustainability 10 (7), 2338, 2018
262018
Model zintegrowanej komunikacji rynkowej: aspekty zarządzania produktem i marką na rynku żywności
H Górska-Warsewicz, M Świątkowska, K Krajewski
Wydawnictwo SGGW, 2009
202009
Określenie skali i przyczyn strat żywności w handlu detalicznym na przykładzie mleka i jego przetworów
M Wrzosek, B Bilska, D Kolozyn-Krajewska, K Krajewski, A Kondraszuk
Żywność Nauka Technologia Jakość 21 (2), 2014
192014
Rolnictwo i produkty ekologiczne wspierane działaniami promocyjnymi
K Krajewski, M Świątkowska
Przemysł Spożywczy 60 (12), 6-11, 2006
192006
Nieracjonalne wykorzystanie żywności–perspektywa globalna i odpowiedzialności społecznej
M Wrzosek, D Kołożyn-Krajewska, K Krajewski
W: P. Bartkowiak, T. Bernat (red. nauk.), Prace Studentów i Młodych …, 2012
182012
Factors limiting the development of the organic food sector—perspective of processors, distributors, and retailers
H Górska-Warsewicz, S Żakowska-Biemans, D Stangierska, ...
Agriculture 11 (9), 882, 2021
172021
Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej
K Krajewski, B Borkowski
Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2002
162002
Innowacje w procesach dystrybucji i sprzedaży produktów żywnościowych
A Tul-Krzyszczuk, K Krajewski
Marketing i rynek, 774-789, 2014
152014
Food losses and food waste in the context of sustainable development of the food sector
B Bilska, M Wrzosek, D Kołożyn-Krajewska, K Krajewski
Chinese Business Review 14 (9), 452-462, 2015
142015
Zrównoważony rozwój sektora żywnościowego a ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności
B Bilska, M Wrzosek, K Krajewski, D Kołożyn-Krajewska
Journal of Agribusiness and Rural Development 2015 (36), 2015
122015
Zastosowanie analizy ryzyka do opracowania innowacyjnego systemu ograniczania strat i marnowania żywności w handlu detalicznym (system MOST)
M Wrzosek, B Bilska, D Kolozyn-Krajewska, K Krajewski
Żywność Nauka Technologia Jakość 24 (2), 2017
112017
Ryzyko powstawania strat i marnotrawstwa żywności, a możliwość ich ograniczenia
D Kołożyn-Krajewska, M Wrzosek, B Bilska, K Krajewski
W: Technologia produkcji i bezpieczeństwo żywności. PTTŻ, Kraków, 5-16, 2014
112014
Ograniczenie strat produktów mleczarskich w handlu detalicznym jako element społecznie odpowiedzialnego biznesu
M Wrzosek, B Bilska, D Kołożyn-Krajewska, K Krajewski
Roczniki (Annals) 2014 (6), 2014
102014
Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
K Krajewski
Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Studies & Proceedings of Polish …, 2010
102010
Koncepcja zintegrowanej komunikacji rynkowej.[W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka-trendy i kierunki rozwoju. Red. G. Rosa, A. Smalec
H Górska-Warsewicz, K Krajewski, M Świątkowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 49-56, 2008
92008
Przyczyny, kierunki rozwoju i segmentacja rynku żywności prozdrowotnej na tle doświadczeń światowych
K Krajewski
Żywność 4 (21), 150-167, 1999
91999
Zmiany na rynku jogurtów w Polsce
K Krajewski, H Górska-Warsewicz, M Swiatkowska
Przemysł Spożywczy 52 (11), 16-18, 1998
91998
Projekt MOST jako innowacyjne rozwiązanie dla zakładów produkcji i dystrybucji żywności
D Kołożyn-Krajewska, B Bilska, K Krajewski, M Wrzosek, J Trafiałek
Innowacyjne Rozwiązania w Technologii Żywności i Żywieniu Człowieka, 185, 2016
82016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20