Гуляева А.Б., Гуляєа Г.Б.,Huliaieva H.В. Guliaieva GB (Gulaeva,Gulyaeva, Guliaieva, Karlova)
Гуляева А.Б., Гуляєа Г.Б.,Huliaieva H.В. Guliaieva GB (Gulaeva,Gulyaeva, Guliaieva, Karlova)
Институт микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины
Zweryfikowany adres z serv.imv.kiev.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Особенности реакции растений на дефицит фосфора
ВВ Швартау, БИ Гуляев, АБ Карлова
Физиология и биохимия культурных растений, 2009
292009
Фосфорне живлення, фотосинтез і продуктивність рослин цукрових буряків за дії біологічно активних речовин
ГБ Гуляєва
К.: Інтерсервіс, 2013
92013
Effect of nanoaquacitrates on physiological parameters of Fodder Galega infected with phytoplasma
H Huliaieva, I Tokovenko, V Maksin, V Kaplunenko, A Kalinichenko
Ecological Chemistry and Engineering S., 2018
72018
Хвороби козлятника східного: моніторинг, діагностика, профілактика. Методичні рекомендації
ВП Патика, ЛА Пасічник, НВ Житкевич, ГБ Гуляєва, ІП Токовенко, ...
42016
Економічна і енергетична ефективність вирощування пшениці м’якої озимої за позакореневого підживлення комплексними мікродобривами
ММ Богдан, ГБ Гуляєва, ВП Карпенко
Збалансоване природокористування, 72-75, 2016
42016
Зміни у фотосинтетичному апараті озимої пшениці за дії мікоплазми A. laidlawii
ГБ Гуляєва, ІП Токовенко, ВП Патика
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
42015
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНИХ ХЕЛАТНИХ ДОБРИВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ТКАНИН КОРЕНІВ І ЗЕРНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ
ВП Богдан М.М., Карпенко, ГБ Гуляєва
Вісник Уманського НУС, 37-43, 2015
3*2015
Вплив позакореневого підживлення комплексним мікродобривом на фотосинтетичний апарат і зернову продуктивність рослин пшениці м’якої
ММ Богдан, ГБ Гуляєва
" Diamond trading tour"©, 10, 2014
32014
Вплив сумісної дії комплексного добрива та фунгіциду на фотосинтетичний апарат і зернову продуктивність рослин пшениці м’якої
ММ Богдан, ГБ Гуляєва
«БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ–2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської …, 2014
32014
Вплив обробки біологічно активними речовинами на ферментативну активність компонентів антиоксидантної системи рослин озимої пшениці
ГБ Гуляєва, ММ Богдан
Фактори експериментальної еволюції організмів, 207-211, 2013
32013
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕДОКС-РЕГУЛЯЦИИ ГОМЕОСТАЗА B КЛЕТКАХ РАСТЕНИЙ
ММ Богдан, АБ Гуляева
BLACK SEA, 68, 2012
32012
Phytohormone ratio and photosynthetic activity of bread wheat plants under the effect of bioactive substances
VP Patyka, HB Huliaieva, MM Bohdan, IP Tokovenko, LA Pasichnyk, ...
PLANT PHYSIOLOGY AND GENETICS 51 (2), 2019
22019
Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист: [монографія]
ВФ Петриченко, ВП Патика, ЛА Пасічник, НВ Житкевич, ГБ Гуляєва, ...
2*2016
Вплив сумісної дії фізіологічно активних речовин і фунгіциду на фотосинтетичний апарат і зернову продуктивність рослин пшениці м’якої
ГБ Гуляєва, ММ Богдан, БІ Гуляєв
«БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ–2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської …, 2014
22014
Express diagnostics of phytopathogenic bacteria and phytoplasmas in agrophytocenosis
LA Dankevych, TT Gnatiuk, HB Huliaieva, IP Tokovenko, AV Kalinichenko
Guidelines; Suszanowich, D., Patyka, V., Eds.; Wyd-wo I Drukarnia Swietego …, 2019
12019
Фізіологічний вплив наноаквацитратів срібла і міді на розвиток Galega orientalis у разі застосування консорціуму мікроорганізмів і штучного зараження Acholeplasma laidlawii var …
ГБ Гуляєва, ВП Патика, ІП Токовенко, МВ Патика, ВІ Максін, ...
Физиология растений и генетика, 39-45, 2018
12018
Антиоксидантна і фотохімічна активність фотосинтетичного апарату пшениці ярої за дії Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens
В Патика, Г Гуляєва, Л Буценко, Т Щербина, Б Осипенко, Л Пасічник
Вісник аграрної науки 94 (1), 27-31, 2016
12016
STATUS AND ACTIVITY OF THE PHOTOSYNTHETIC APPARATUS OF WHEAT PLANTS AFFECTED BY PHYTOMYCOPLASMOSES WITH PHYTOHORMONES FOLIAR TREATMENT
GB Gulyaeva, IP Tokovenko, KS Korobkova, VP Patyka
SCIENCE AND WORLD, 52, 2015
12015
Изучение влияния физиологически активных веществ на формирование продуктивности растений пшеницы
БИ Гуляев, АБ Гуляева, ММ Богдан
Научные работы, практика, разработки, инновации 2013 года, 14-24, 2013
12013
Подготовка и анализ катионов в грунтовых вытяжках методом ионной хроматографии
АБ Гуляева, БМ Михайлович, А Лузин
Альманах современной науки и образования, 72-73, 2012
12012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20